Advertisement

OECD, araştırma-geliştirme faaliyetlerine hükümet desteğindeki düşüş konusunda uyarıda bulundu. Financial  Times’ın konuyla ilgili haberine göre, hükümetlerin ayırdığı Ar-Ge bütçeleri, bu yüzyılın başından beri görülmemiş seviyelere inmiş durumda.

Ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü, kısa adıyla OECD'nin son yayınladığı bilim, teknoloji ve sanayi üzerine yayınladığı veriler, araştırmaların belli ellerde ve yıkısı endüstrilerde yoğunlaştığını gösteriyor. Giderek artan sayıda kanıt, hükümetlerin Ar-Ge sağladığı desteğin, insanların yaşama, öğrenme ve çalışma biçimlerini dönüştüren inovasyonlarda merkezi önemi olduğunu ortaya koyuyor.

OECD, dünyanın en çok ar-ge harcaması yapan 2 bin kurumun ve onlara bağlı 500 bin yan kuruluşun araştırma bütçelerini inceledi. Araştırma sonucuna göre küresel Ar-Ge'nin yüzde 60'ını yalnızca 250 şirket yürütüyor. Aynı 250 şirket, patentlerin yüzde 70'ine ve marka başvurularının yüzde 44'üne sahip. Endekse göre Volkswagen, 2013 yılında ar-ge için en çok harcama yapan şirket konumundaydı. Volkswagen'ı Samsung, Intel ve Microsoft sizliyor.

OECD bölgesinde hükümetlerin bütçeye ayırdıkları pay art arda üç yıl geriledikten sonra GSYH'nin yüzde 0,7'si oranında sabit kaldı. Bunun en çarpıcı istisnası ise Ar-Ge harcamalarını reel olarak 4 kat arttıran Güney Kore.