Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kakınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerde, küresel ekonomik krizin ardından kurumlar vergisinin düştüğü, bireylerin üzerindeki vergi yükünün ise arttığı bildirildi.

OECD tarafından yayımlanan rapora göre, üye ülkelerde kurumsal vergilerin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payı 2007 ve 2014 yılları arasında yüzde 3,6'dan yüzde 2,8'e düştü.

Aynı dönemde GSMH içindeki bireysel gelir vergisinden elde edilen pay yüzde 8,8'den yüzde 8,9'a, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) payı da yüzde 6,5'tan yüzde 6,8'e yükseldi.

OECD ülkeleri içinde 2014 yılı itibarıyla ortalama vergi yükü ise GSMH'nin yüzde 34,4'üne karşılık geldi. 2014 yılında bir önceki yıla kıyasla bu yük 0,2 puan arttı. 2009 yılında bu oran yüzde 32,7 düzeyindeydi.

- Türkiye'de vergi yükü azaldı

Vergi yükü Türkiye'de ise 2014 yılında bir önceki yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,3'ten yüzde 28,7'ye düştü. Bütün üyelerle ilgili verilerin yer aldığı 2013 yılı itibarıyla Türkiye bu alanda 27. sırada yer aldı.

Türkiye, OECD sıralamasında mal ve hizmetler üzerindeki yüzde 46'lık vergi yükü ile 3. sırada, sosyal güvenlik katkı payları açısında yüzde 27 ile 18. sırada, gelir vergisi oranlarında ise yüzde 14 ile 30. sırada bulunuyor.

KDV oranı Türkiye'de yüzde 18 iken OECD ortalaması yüzde 19,2 düzeyinde hesaplandı. KDV'nin en yüksek olduğu ülke yüzde 27 ile Macaristan, en düşük olduğu ülke yüzde 5 ile Kanada oldu.

Gelir vergisi oranı Türkiye'de yüzde 14 iken OECD ortalaması yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. Kurumsal gelirlerden alınan vergiler Türkiye'de yüzde 6 iken OECD ortalaması yüzde 8, sosyal güvenlik katkıları Türkiye'de yüzde 27 iken OECD ortalaması yüzde 26, emlak üzerinden vergiler Türkiye'de yüzde 5 iken OECD ortalaması yüzde 6 olarak ölçüldü.

AA