Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunulan liman ve kara tesislerinde görev alan kişilere verilecek eğitimler ile bu eğitimleri verecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ve eğitimin içeriğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik, denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerlerini, söz konusu eğitim seminerlerinin standart programlarını ve programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Tehlikeli yüklerle ilgili, genel farkındalık eğitimi, göreve yönelik eğitim, emniyet eğitimi ve yenileme eğitim semineri olmak üzere 4 ana başlıkta eğitim seminerleri verilecek. Yetkilendirilmiş liman tesisleri sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri düzenleyebilecek.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, yönetmelikle belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşları üçüncü şahıslara eğitim vermek üzere, liman tesislerini ise kendi personeline eğitim semineri düzenlemek üzere yetkilendirecek.

Yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları ile liman tesisleri, eğitim seminerlerini, eğiticilere yazılı ve görsel anlatım imkanları veren, katılımcıların rahat edebileceği şekilde iklimlendirilmiş temiz bir ortamda vermekle ve seminerleri 30 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlemekle sorumlu olacak.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile liman tesislerinin faaliyetleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının denetimine tabi olacak. Denetimler yılda en az bir kere olmak üzere idarenin uygun gördüğü tarihte ve periyotlarda yapılacak.

Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile liman tesislerine idari yaptırım uygulanacak.