Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde FHGE, bir önceki aya kıyasla 9,8 puan artarak 166,2'ye çıktı. Endeks, geçen yılın aralık ayında 156,4 düzeyindeydi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, FHGE’yi son üç aydaki iş durumu azalış yönünde etkiledi. Son üç ve gelecek üç aya ilişkin hizmetlere olan talep beklentileri ise FHGE üzerindeki etkisi artış yönünde oldu.

Son üç aya yönelik değerlendirmelere aylık bazda bakıldığında, iş durumunda kötüleşme görüldü. Bu dönemde hizmetlere olan talep, istihdam, faaliyet gelirleri ve giderleri, karlılık ve sermaye harcamasında ise artış yaşandı. Öte yandan yurt içi ve AB içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde kötüleşme, AB dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde ise iyileşme gözlendi.

Bu değerlendirmelere yıllık bazda bakıldığında da iş durumunda kötüleşme, hizmetlere olan talep, istihdam ve faaliyet giderlerinde azalış, faaliyet gelirleri, karlılık ve sermaye harcamasında ise artış görüldü. Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde ise kötüleşme yaşandı.

- Gelecek üç aya yönelik beklentiler

Bu yılın ocak ayında gelecek üç aya yönelik hizmetlere olan talep, istihdam ve karlılık beklentilerinde bir önceki aya kıyasla artış yaşandı. Faaliyet gelirleri ve giderleri ile sermaye harcaması beklentilerinde ise azalış görüldü. Gelecek üç aya yönelik rekabet gücü beklentileri yurt içi piyasalar için kötüleşirken, yurt dışı piyasalar için iyileşti.

Gelecek üç aya yönelik beklentilere yıllık bazda bakıldığında ise hizmetlere olan talep, karlılık ve sermaye harcamasında artış, istihdam, faaliyet gelirleri ve giderlerinde azalış görüldü. Yurt içi piyasalardaki rekabet gücü beklentilerinde kötüleşme gözlenirken, yurt dışı piyasalardaki rekabet gücü beklentilerinde iyileşme yaşandı.

AA