Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankacılık sektörü bilanço büyüklüğünün 2015'te yüzde 18 büyüyerek 2 trilyon 357 milyar liraya ulaştığını bildirdi.
TBB tarafından yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörü bilanço büyüklüğü geçen yıl yüzde 18 büyüyerek 2 trilyon 357 milyar liraya çıktı. Kur artışından arındırıldığında sektörün bilançosu yüzde 11 büyüdü.
Bankacılık sektörü toplam aktifleri, dolar bazında yüzde 6 azalarak 808 milyar dolara geriledi. Varlıkların yüzde 62'si, kaynakların ise yüzde 55'i TL cinsinden oluştu. Bir önceki yıla göre TL varlıkların ve kaynakların bilanço içindeki payı düştü. Bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı ise geçen yıl 6 puan artarak yüzde 121'e yükseldi.

"TL kredilerin toplam içindeki payı yüzde 68"

Kredi stoku, geçen yıl nominal olarak yüzde 20, sabit kurlarla ise yüzde 15 büyüyerek 1 trilyon 497 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde kredilerin toplam aktiflere oranı yüzde 63, GSYH'ye oranı ise yüzde 76 oldu.Bankacılık sektöründe TL cinsinden verilen kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 68 oldu. Krediler içinde, büyük işletmelerin payı yüzde 49, KOBİ'lerin payı yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti.Aynı dönemde, bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı gerilemesini sürdürerek yüzde 25'e düştü. Alt kalemler itibarıyla, krediler içinde konut kredilerinin payı yüzde 9, ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 10, kredi kartlarının payı ise yüzde 5 oldu.

"Tasarruf mevduatı, toplam mevduatın yüzde 60'ını oluşturdu"

Bankacılık sektöründe mevduat, geçen yıl nominal olarak yüzde 18 büyürken, sabit kurlarla yüzde 9 arttı. TL mevduatın payı ise yüzde 57 düzeyinde gerçekleşti. Tasarruf mevduatı, toplam mevduatın yüzde 60'ını oluşturdu.Söz konusu dönemde mevduatın kaynaklar içindeki payı yüzde 53, GSYH'ye oranı ise yüzde 63 olarak kayıtlara geçerken sektörün kredi mevduat oranı yüzde 120 oldu.Geçen yıl repo yoluyla sağlanan kaynak 157 milyar lira, büyük bölümü yurt dışından olmak üzere bankalardan sağlanan kaynak da 361 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan bankalardan sağlanan yabancı para kaynak ise 111 milyar dolar oldu.