Advertisement

Hanehalklarının son 10 yıldaki harcamalarının toplamı 9,29 trilyon lira olurken, ulaştırma ve haberleşmeye harcanan toplam 1,82 trilyon lirayla ilk yatırım maliyeti 20 milyar dolar (56,5 milyar lira) olan 32 Akkuyu Nükleer Santrali inşa edilebiliyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, hanehalklarının tüketimlerinde ulaştırma ve haberleşmenin payı son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Tüketimde 2006-2015 yıllarında ilk sırayı alan gıda, içki ve tütüne 2 trilyon 424 milyar 648 milyon 89 bin lira harcanırken, bu tutar aralarında kira, elektrik, doğalgaz, şebeke suyu ve katı yakıtlara yapılan ödemelerden oluşan "konut, su, elektrik ve diğer yakıtlar"da 1 trilyon 767 milyar 637 milyon 929 bin lira oldu.

Söz konusu dönemde, satın alınan motorlu ve motorsuz taşıtlar, toplu taşıma bedelleri, posta, telefon ve telefaksa ödenen tutarların da yer aldığı "ulaştırma ve haberleşme"ye ayrılan tutar ise toplam 1 trilyon 825 milyar 335 milyon 387 bin lirayı buldu. Vatandaşların ulaştırma ve haberleşmeye yönelik harcamaları toplamı "konut, su, elektrik ve diğer yakıtlar" için ayrılan tutarı geçti.

2006-2015 yıllarında toplam tüketim 9 trilyon 293 milyar 34 milyon 184 bin liraya ulaşırken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları toplamı bu tutarın yaklaşık 5'te birini oluşturdu. Buna göre 10 yılda ulaşım ve haberleşmeye ayrılan tutarla ilk yatırım maliyeti 20 milyar dolar (56,5 milyar lira) olarak hesaplanan 32 Akkuyu Nükleer Santrali inşa edilebiliyor.

Gıda, içki ve tütüne yönelik harcamalar, son 10 yılda yüzde 154 artış gösterirken, bu oran konut, su, elektrik ve diğer yakıtlarda yüzde 155, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 190 arttı.

Öte yandan hanehalklarının diğer harcama kalemlerini "mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri", "sağlık", "eğlence ve kültür", "eğitim", "lokanta ve oteller" ile "çeşitli mal ve hizmetler" oluşturdu.

Türkiye'de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının son 10 yılda tüketimleri cari fiyatlarla (bin lira) şöyle:

Yıl Gıda, içki, tütün Konut, su, elektrik, diğer yakıtlar Ulaştırma ve haberleşme Toplam tüketim
2006 145.615.508 100.251.987 105.700.541 564.897.493
2007 163.155.274 119.678.818 116.455.797 632.730.556
2008 179.874.879 141.244.640 128.587.523 695.619.985
2009 187.803.397 157.021.656 124.478.178 714.245.241
2010 221.799.012 167.575.869 152.083.107 817.550.309
2011 255.577.859 180.939.417 187.773.730 965.772.137
2012 279.033.505 197.429.331 202.327.834 1.042.950.171
2013 290.801.843 214.005.696 235.978.824 1.168.608.230
2014 330.264.794 233.523.420 264.621.169 1.275.488.611
2015 370.722.018 255.967.095 307.328.685 1.415.171.451
Toplam 2.424.648.089 1.767.637.929 1.825.335.387 9.293.034.184