Advertisement

BlackRock Inc.'den Laurence D. Fink, negatif faizi "özellikle endişe verici" olarak değerlendirdi ve potansiyel ters etkileri olabileceğini kaydetti ve sosyal ve politik risklerin, yaklaşık 10 yılın en kırılgan döneminde bulunduğunu söylediği küresel ekonomiye ilave olumsuzluklar getirebileceğini vurguladı.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın başındaki Fink, hissedarlar için hazırladığı yıllık mektubunda, tüm dünyada ülkelerin olağan dışı para politikalarına çok fazla kendilerini bağladığını ve uzun dönemli büyümeyi desteklemek için karar alma ve altyapı yatırımlarına gitmede başarısız olduğunu söyledi. Fink, politikaların yatırımcıların getirilerini erittiğini ve tüketicilerin harcamaları azaltımaları için baskıları güçlendirdiğini ve bunun da, merkez bankalarının güçlendirmeye çalıştığı büyümeye zarar verebileceğinis özlerine ekledi.

Fink, "Bu adımlar dünyadaki tasarruf sahiplerini cezalandırıyor ve getiriye ulaşmak için dürtü yaratıyor. Bunun sonucu yatırımcılar, potansiyel olarak tehlikeli finansal ve ekonomik sonuçlarla birlikte, daha az likit varlık sınıflarına yöneliyor ve risk seviyelerini artırıyor," dedi ve bu ve  jeopolitik istikrasızlık dahil diğer güçlerin küresel ekonomide finansal krizden bu yana görülmeyen bir kırılganlık seviyesi yarattığını sözlerine ekledi.

Bu uyarılara karşın, Fink bir felaket tablosu çizmedi. ve ılımlı olmasına rağmen ABD ve Avrupa'da devam eden toparlanma işaretleri ile birlikte, ekonomik toparlanmanın devam etme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Fink, büyümenin teklemesi durumunda, ciddi sorunların meydana gelebileceği uyarısında bulundu.