Advertisement

Banka ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel ve ticari nitelikli nakit krediler, şubatta yıllık bazda yüzde 20 artışla 1 trilyon 810 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Şubat 2016 aylık bülteni yayımlandı.

Bültene göre Türkiye’de banka ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel ve ticari nitelikli nakit krediler şubatta yıllık bazda yüzde 20 artarak 1 trilyon 810 milyar TL oldu. Nakit kredilerin 1 tirlyon 732 milyar TL'lik bölümü bankalar, 34 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 23 milyar TL’si finansman şirketleri, 20 milyar TL’si ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Nakit kredilerin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının Şubat 2016 itibarıyla yüzde 91 düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Tasfiye olunacak alacaklar Şubat 2016 itibarıyla 54,6 milyar TL oldu. Böylece, tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı Ocak 2016'ya göre değişmedi ve yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın şubat ayı itibarıyla toplam nakit krediler bir önceki aya göre 18 milyar TL arttı. Bankalar ve faktoring şirketlerinin kredileri artarken, finansman şirketleri ve finansal kiralama şirketleri kredilerinde önemli bir değişiklik olmadı.