Advertisement

Hazine'nin yılın ilk çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 967 milyon 319 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin "vergi dışı normal gelirler" verilerini açıkladı.

Buna göre, 31 Mart 2016 itibarıyla KİT'lerden elde edilen hasılat payları 159 milyon 404 bin lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 778 milyon 757 bin lira, Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilat da 29 milyon 158 bin lira olarak hesaplandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden 85 milyon 760 bin lira, Devlet Malzeme Ofisinden 24 milyon 528 bin lira, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 19 milyon 750 bin lira, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından da 29 milyon 364 bin lira hasılat payı elde edildi. Böylece Hazine'nin vergi dışı gelirleri yılın ilk çeyreği itibarıyla 967 milyon 319 bin lira oldu.


AA