Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 116 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Nisan 2016 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı ve 116 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre 474 milyon dolar artarak 94,7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıklar da yüzde 5,1 artarak 19,8 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre 37 milyon dolar yükselerek 10,4 milyar dolara çıktı.

Bu tutarın 6,6 milyar doları anapara, 3,8 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar doları bir ay, 800 milyon doları 2-3 ay ve 8,4 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre 656 milyon dolar artarak 75,8 milyar dolara yükseldi.