Advertisement

Sermaye piyasaları hakkında farkındalık yaratmaya önem veren Türk Ekonomi Bankası, Boğaziçi Üniversitesi ile beraber Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi'ni geliştirdi..Endeksin alt kırılımlarından Finansal Tabana Yayılım'ın iki ana bileşeni, Finansal Okuryazarlık ve Finansal Erişim'den oluşuyor...

2015 yılında Türkiye geneli 18 yaş üstü toplam 1507 katılımcıdan elde edilen verilere göre, katılımcıların %25’i hane halkına ait bir bütçelerinin olmadığını söylerken, çocuğu olan katılımcıların %35’i çocuklarına finansal konularda aile içi herhangi bir eğitim vermediklerini belirtiyor...

Ayrıca tüketicilerin şu anki tasarruf alışkanlıkları üzerine yöneltilen sorular neticesinde örneklemin %55,6’sının hiçbir şekilde tasarruf yapamadığı görülmekte.

Finansal okuryazarlık seviyesinin demografik özelliklere göre kırılımına bakıldığında ise avantajlı grubun genellikle erkek, büyük şehirde yaşayan, yüksek derecede eğitim, gelir ve sosyo-ekonomik statüye sahip bireylerden ve serbest nitelikli uzmanlardan oluştuğu anlaşılıyor.

Buna karşın finansal okuryazarlık bakımından dezavantajlı grubun ise genellikle kadın, kırsal kesimde yaşayan, görece düşük eğitim, gelir ve sosyo-ekonomik statüye sahip bireylerden ve çoğunlukla işsizler, ev kadınları, öğrenciler ve çiftçilerden oluştuğu gözlemlenmekte...

Çalışma neticesinde elde edilen ilgi çekici bir diğer istatistik ise bireysel hesabı veya bir başkası ile ortak bir hesabı olanların oranın %70 seviyesinde kalması ve dolayısıyla bankalaştırılamamış nüfusun oranının %30 seviyesinde seyrediyor olması...