Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 artarak 121,8 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Haziran 2016 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 artışla 121,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 100,2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 11,3 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükselişle 10,7 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 6,8 milyar doları anapara, 3,9 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar doları bir ay, 3,3 milyar doları 2-3 ay ve 6,2 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 75,8 milyar dolara yükseldi.
AA