Advertisement

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere banka promosyonu verilmesine ilişkin, "Çalışmamızı Sayın Başbakanımıza sunduk. Önümüzdeki bir ay içinde Sayın Başbakanımız ile bu konuyu nihayetlendireceğimiz bir süreci tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sigorta primi yapılandırması kapsamında bugüne kadar 26 milyar liralık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacağının yapılandırıldığını bildirdi.

Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Siirtin Şirvan ilçesindeki maden faciasında yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet diledi.

Bugün akşam saatlerinde bölgeye gideceğini belirten Müezzinoğlu, yarın facianın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulunacağını söyledi.

Müezzinoğlu, hükümetin seçim sürecinde millete verdiği taahhütleri yerine getirebilmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Millete verilen sözlerden bir tanesinin de 2016 yılı için asgari ücretin net bin 300 liraya yükseltilmesi olduğunu anımsatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Asgari ücret artışı sebebiyle işverenlerimize yansıyan ek maliyetin yüzde 57si Hazinece karşılanmaktadır. Asgari ücret artışının işverene getirdiği ek maliyetin bir kısmının Hazinece karşılanması 2017 yılında da devam edecektir. Kendi nam ve hesabına çalışanlarda da asgari ücret artışından kaynaklı prim yükünü hafifletmek için 5 puanlık prim indirimi getirilmiştir. Asgari ücret üzerinden ödenecek aylık prim tutarı 568 liradan 485 liraya indirilmiştir. Bu düzenleme sonrasında prim tutarlarına göre esnaf Bağ-Kurlular da yüzde 15, Tarım Bağ-Kur ile muhtarlarda ise yüzde 19 indirim sağlanmıştır. Diğer taraftan sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini göz önünde bulundurarak, tahsilat kabiliyetimizi arttıracak düzenleme ile iş verenlerimizin, esnafımızın ve çiftçimizin haziran 2016 öncesi sigorta prim borçlarının gecikme zamları ve cezaları silinerek enflasyon oranında yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmıştır. 25 Kasım 2016ya kadar başvuruların alınacağı yapılandırma sürecinde bugüne kadar 26 milyar liralık SGK alacağı yapılandırılmıştır."

"Yaşa takılanların maliyeti 400 milyar lira"

Müezzinoğlu, sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilir bir yapının sağlanmasının ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesiyle eşzamanlı olarak yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını gidermelerini engelleyecek bir yapının oluşmamasına da dikkat etmeliyiz. Emeklilikte yaşa takılanlar hususuna bu hassasiyetle yaklaşmalıyız. Emeklilikte yaşa takıldığından bahsedilen kesimin erken emekli edilmesinin sisteme getireceği ek maliyetin 400 milyar lira olduğu ve bu maliyetin son tahlilde sonraki nesillerin sırtına yükleneceği unutulmamalıdır." dedi.

Çalışma hayatının hem değişen demografik yapılara hem de gelişen teknolojiye göre yeniden düzenlemesi gerektiğini vurgulayan Müezzinoğlu, ortaya çıkan yeni duruma insan odaklı çözümlerin üretilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Müezzinoğlu, İŞKUR, SGK ve MYK ile geleceğin istihdam piyasasının ihtiyaçlarına göre, mesleki eğitimden, iş sağlığı ve güvenliğine, bölgesel ve sektörel SGK prim teşviklerinden, işsizlik sigorta primlerinin düzenlenmesine kadar geniş bir çerçevede politikalarını belirlemek için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı.

TÜİKin 2016 Ağustos verilerine göre işsizlik oranının yüzde 11,3 olarak gerçekleştiğini anımsatan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak işgücü piyasasını sadece işsizlik oranları ile değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. Son dönemlerde işsizlik oranındaki nispi artışa karşın İşgücüne Katılma Oranımız ve istihdamımız hızla artmaya devam etmektedir. 2016 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tarım dışı sektörlerde istihdam 579 bin kişi artmıştır. Dünya ekonomisinde ve iş gücü piyasasında yaşanan durgun seyrin yanında bölgemizde yaşanan siyasi gerilimler ve ülkemizdeki kanlı darbe girişiminin büyümeyi ve istihdam politikalarımızı olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bunun yanında özellikle Irak ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin yanında Türkiyenin en önemli ihraç pazarı olan Avrupa Birliğinde, çevre ülkelerden kaynaklı yaşanan ekonomik gelişmeler, ihracat ve iş gücü piyasası üzerinde baskı oluşturmuştur. Ayrıca, Rusya ile ticari ve siyasi ilişkilerimizde 2015 yılı sonunda başlayan ve 2016 yılının ilk yarısına kadar devam eden gerilim özellikle turizm ve tarım sektörünü etkilemiştir."

"Toplum Yararına Programlara 152 bin 920 kişi katıldı"

Türkiye iş gücü piyasasını küresel kriz sonrasında Avrupadan ayıran ve öne çıkaran diğer gelişmenin de istihdam oranında yaşanan kuvvetli artış olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "2007 yılına kıyasla 2015te istihdam oranı Avrupa Birliğine üye 28 ülkede 1 puan, Avro Alanında ise 2 puan azalırken, Türkiyede 4,5 puan artmıştır. Türkiyenin 2005te yüzde 41,5 olan istihdam oranı 2015 yılı sonunda yüzde 46ya yükselmiştir. Böylece ülkemiz, Avrupada istihdam oranını en fazla artıran üçüncü ülke konumuna gelmiştir. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise 2016 yılı Ağustos dönemi itibarıyla istihdam oranımız yüzde 46,7 olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

İktidarları döneminde iş gücü piyasası politikalarının daha kapsamlı uygulandığını ve İŞKURun, kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinin yanında sunduğu hizmetlerin niteliğinde ve niceliğinde yaşanan gelişmenin etkisi ile işe yerleştirilenlerin sayısının hızla yükseldiğine dikkati çeken Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003te 65 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR, 2015te işe yerleştirme sayısını yaklaşık 13,5 kat artırarak 889 bin kişinin istihdamına aracılık etmiştir. Temmuz ayındaki hain kalkışmaya rağmen 2016 yılında iş bulmasına imkan sağladığımız vatandaş sayısını bir önceki yıla kıyasla artırmak en büyük hedefimizdir. İŞKUR 2002de kamu sektöründe daha fazla hizmet sunarken, özel sektör işverenlerinden alınan açık iş sayısı 2002 yılına göre 2015te 54 kat artmıştır. İşe yerleştirme sayılarındaki artış aslında toplanan taleplerin birçoğunun istihdama yönlendirildiğini göstermektedir. İŞKUR tarafından işsizlerimizin çalışma hayatından kopmalarını engellemek ve geçici gelir desteği sağlamak amacıyla Toplum Yararına Programlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde açılan programlara 152 bin 920 vatandaşımız katılmıştır. Toplum yararına programlar kapsamında ağaç dikimi, temizlik, restorasyon gibi faaliyetler ile çevre düzenlemesine katkı sağlamaktayız."

"Bin 4 kişi yarım çalışma ödeneği aldı"

Mehmet Müezzinoğlu, istihdamın üretime verdiği katkıyı ve verimliliği arttırmak için mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına önem verdiklerini dile getirerek, "2009 yılından bugüne kadar işbaşı eğitim programını başarı ile bitirenlerin yüzde 75i program sonrası istihdam edildi. 2002-2016 (Ekim) döneminde kurs ve programlara 2 milyon 58 bin 147 kişi katıldı. Ayrıca İŞKUR vasıtasıyla kişi başına 36 bin lira hibe vererek 2014ten bugüne kadar 592 engelli vatandaşımıza kendi işlerini kurma imkanını sağlandı." bilgisini verdi.

İşsizlik sigortası fonunun piyasa koşullarında etkin ve şeffaf şekilde yönetildiğini bildiren Müezzinoğlu, şu açıklamada bulundu:

"31 Ekim itibarıyla 101 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bunun yıl sonu itibariyle 102 milyar 931 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. İşsizlik Sigortası ödemelerinin başladığı 2002 Mart ayından 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar yaklaşık 5 milyon kişiye 13,6 milyar lira, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının başladığı 2005te 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar 228 bin kişiye yaklaşık 210,9 milyon lira, Ücret Garanti Fonu kapsamında 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar yaklaşık 63 bin kişiye 137,5 milyon lira, İş Kaybı Tazminatı kapsamında 2002 yılından 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar Özelleştirme İdaresinden aktarılan kaynak ile yaklaşık 33 bin kişiye 218,7 milyon lira ödeme yapıldı."

Bakan Müezzinoğlu, kadınların çalışma hayatından uzaklaşmadan çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla Yarım Çalışma Ödeneği uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatarak, bu kapsamda 2016 yılı Nisanından Ekim sonuna kadar bin 4 kişiye 1,4 milyon lira ödemenin yapıldığını belirtti.

"341 Ulusal Yeterlilik yürürlüğe girdi"

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) uluslararası standartlara uygun şekilde ulusal meslek standartlarını ve yeterliliklerini oluşturarak çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırdığının altını çizen Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 811 meslek standardı hazırlanmış, bunlardan 681i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ulusal meslek standardı hüviyetine kavuşmuştur. 2017 yılında 70 yeni ulusal meslek standardının yürürlüğe konulması hedeflenmiştir. Standartlarda yer alan mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerin, ölçülüp belgelendirilmesine yönelik usul ve esasları düzenleyen 341 Ulusal Yeterlilik yürürlüğe girmiştir. Meslek standartları ve yeterliliklere dayalı olarak ölçme ve değerlendirme faaliyeti gösteren uluslararası akredite 56 sınav ve belgelendirme kuruluşu MYK tarafından yetkilendirilmiştir. Bu kuruluşlar tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlar sonucunda, 74 bin 220si tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere toplam 92 bin 952 kişi başarılı olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. 2017 yılı sonuna kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 115’e çıkartılacaktır."

"Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34e düşürüldü"

Bakan Müezzinoğlu, kayıt dışı istihdamla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2002de yüzde 52,14 olan kayıt dışı istihdam oranı yoğun denetim faaliyetleri ve idari tedbirler ile yüzde 34,62ye düşürüldü. Bu noktadan sonra, 2023 hedefi olan tarım dışı sektörlerde geçerli kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15 seviyesine ulaşabilmesi, denetimlerin yanı sıra sosyal güvenlik bilincinin gelişmesi ve farkındalık çalışmalarının yapılması ile mümkün olabilecek. Bakanlığımızca yürütülen denetim, rehberlik ve kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 56 bin 672 iş yeri ve 2 milyon 77 bin 445 sigortalı denetlendi. Bu iş yerilerinden 28 bin 646sının kayıt dışı, çalışanların 62 bin 709nun da sahte sigortalı olduğu tespit edildi."

 

AA