Advertisement

TCMB "İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu" yayınladı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"31 Aralık 2016 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri için;

- Azami 31 Mart 2017 tarihine kadar vade uzatılabilmesine,

- Vade uzatımı imkânının kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine ve bu işlemlerde geri ödeme tarihindeki Bankamız döviz alış kurunun kullanılmasına  

olanak tanınmasına karar verilmiştir."