Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalesinde piyasaya 3 milyar 757,6 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 11 ay (322 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunu yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 11,75, bileşik faiz yüzde 11,83 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 886 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 450 milyon lira, net satış 407,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 238 milyon lira teklif geldi ve net 166,6 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, ikinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 10,56, bileşik faiz yüzde 10,84 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 425 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 718 milyon lira, net satış 1 milyar 725,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 530 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 754 milyon lira teklif geldi ve net 527,8 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya 3 milyar 757,6 milyon lira borçlandı.

AA