Advertisement

Commerzbank raporunda “Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7.4'lük güçlü büyüme kaydetti ve bu ivme 2018'in ilk çeyreğinde devam etti. Yeni ESA2010 GSYİH serisinden şüphe duyuyoruz, büyük bir ihtimalle büyüme oranını olduğundan fazla yansıtıyor.” ifadesi yer aldı.

Büyüme göstergelerinin ilk çeyreğin sonundan itibaren yavaşlamaya başladığı belirtilen raporda, işletme güveni ve inşaat sektörü göstergelerinin yönünü aşağı çevirdiğinin ve PMI'nın sert bir şekilde 48.9'a gerilediğinin altı çizildi.

Raporda, “Geçtiğimiz ay yıla güçlü başlangıçtan dolayı 2018 için ortalama yıllık büyüme tahminimizi yüzde 3.9'dan yüzde 5.4'e yükselttik. Buna karşın önümüzdeki çeyreklerde büyümenin yüzde 5 civarına doğru azalmasını bekliyoruz. Yükselen cari açık büyümeyi olumsuz etkileyen unsurlardan biri.” dendi.

Commerzbank'ın raporuna göre banka 2018 yılında ortalama enflasyonun yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bankanın gelecek yılki enflasyon beklentisi ise yüzde 10.5 seviyesinde. Bununla birlikte raporda, genel olarak küresel çapta yumuşak enflasyon nedeniyle gelecek yıl bir miktar destekleyici çekirdek enflasyon dinamiklerinin olabileceği belirtildi.

“Bunun gerçekleşmesi için, liranın istikrar kazanması gerekir. Ne yazık ki durum böyle değil; yüksek enflasyon ve liradaki zayıflık sarmal oluşturmaya başladı.”