Advertisement

Finansal kesim dışındaki firmaların mart döneminde net Döviz açığı, bir önceki aya göre 782 milyon dolar azalarak 221 milyar 965 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde, Şubat 2018 değerlerine göre varlıklar 337 milyon dolar artarken, yükümlülükler ise 445 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyon açığı ise 221 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2018 dönemine göre 782 milyon dolar azaldı.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 989 milyon dolar ve 31 milyon doları artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 683 milyon doları azaldı. Sonuç olarak varlıklar 337 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 507 milyon dolar ve 235 milyon dolar yükselirken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ise 1 milyar 187 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 445 milyon dolar düştü.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Mart 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2018 dönemine göre 293 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 473 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 269 milyon dolar, uzun vadeli krediler 472 milyon dolar arttı.

Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 93 milyar 447 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 91 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise Şubat 2018 dönemine göre 256 milyon dolar azalarak 2 milyar 245 milyon
dolara geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.

AA