Advertisement

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatlar yüzde 1,57 azalırken, toptan fiyatlar ise yüzde 0,65 artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO) İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksine göre, temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 1,57 gerilerken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksine göre toptan fiyatlar ise yüzde 0,65 arttı.

İTO tarafından hazırlanan Fiyat Endekslerinin 2011 yılı Temmuz ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar yüzde 6,71, toptan fiyatlar ise yüzde 13,75 artış kaydetti.

Söz konusu endekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre, 2011 yılı Temmuz ayında 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık ortalama yüzde 7, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,40 arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlarda 2011 Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalama artış yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2011 Haziran ayında yüzde 0,66 gerileyen 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, temmuz ayında da yüzde 1,57 azaldı.

Giyim harcamaları grubunda yer alan ürünlerde sezon indirimlerinin temmuz ayı boyunca uygulanması sonucu bu grupta izlenen kayda değer azalışlar genel enflasyon üzerinde belirleyici oldu.

Giyim harcamalarında yüzde 22,23 azalış izlenirken, ev eşyasında 1,22, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1, konutta yüzde 0,82, gıdada yüzde 0,07, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,02 artış kaydedildi.

Kültür, eğitim ve eğlence ile diğer harcamalar gruplarında yer alan maddelerde fiyat değişimi izlenmedi.

2010 yılı Temmuz ayında yüzde 7,84 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, 2011 yılının aynı ayında bir önceki yıla göre yüzde 6,71 oldu. Yıllık ortalama artış yüzde 7 olarak gerçekleşti.-TOPTAN FİYATLAR-Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2011 Haziran ayında yüzde 0,26 azalan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi geçen ay yüzde 0,65 artış gösterdi.

Madenler grubunda yer alan yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören maddelerdeki yukarı yönlü fiyat hareketlerinin yanı sıra, inşaat ve mensucat gruplarında kaydedilen maliyet kaynaklı fiyat artışları, yakacak ve enerji maddeleri grubundaki bazı maddelere kamu tarafından yapılan fiyat ayarlamaları bu ayki artışın ana nedenlerini oluşturdu.

Temmuz ayında, madenler grubunda yüzde 4,27, inşaat malzemelerinde yüzde 3,18, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,78, mensucat grubunda yüzde 0,71 artış kaydedilirken, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,87, gıda maddelerinde de yüzde 0,25 azalış izlendi.

2010 yılı Temmuz ayında yüzde 9,44 olan yıllık toptan fiyat artış oranı, bu yılın aynı ayında bir önceki yıla göre artarak yüzde 13,75'e, yıllık ortalama değişim 2010 yılında başladığı yükselme eğilimine devam ederek yüzde 12,40'a ulaştı.-DEĞERLENDİRME-İTO'nun değerlendirmesinde, küresel ekonomide 2011 yılının ikinci çeyreğinde belirginleşen büyüme hızındaki yavaşlamanın temmuz ayında da devam ettiği, özellikle Avro bölgesindeki kamu borçlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerin artmasının, ABD'de bütçe kesintileri üzerine yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamasının bu dönemde küresel ekonomiye yönelik riskleri daha da artırdığı hatırlatıldı.

Bu gelişmelere paralel yurt içinde kısa vadeli sermaye girişleri sonucu artan kredi genişlemesi ve artan cari açığın etkilerini bertaraf edebilmek için parasal sıkılaştırma politikalarına devam edildiği belirtilen değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

''Bu gelişmeler ışığında, ekonomik büyümede güçlü iç talep baskısının devam etmesi, yabancı sermaye girişlerinin artışı, kredi genişlemesinin sürmesi, Döviz kuru ve ithalat fiyatlarındaki artış, yurt dışı enerji ve maden piyasalarında oluşabilecek yukarı yönlü fiyat hareketleri orta vadede enflasyonun hedeflenen seviyelere ulaşmasında başlıca riskleri oluşturmaya devam edecektir.