Advertisement

Ülkemizde son iki yıldır ekonomide yaşanan durgunluk özellikle ilimiz gibi az gelişmiş şehirlerin ticaretinin yavaşlamasına, istihdamın azalması ve dolaylı olarak işsizlik oranının artmasına sebep olmuştu. COVID-19 salgınında virüsün yayılmaya başladığı tarihten sonra tüm dünyada olduğu gibi başta ülkemiz olmak üzere özellikle sanayisi ve özel müteşebbis yatırım imkânları çok az bir düzeyde olan bölgemiz bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.

İlimiz, orta ölçekte sanayi işletmeleri olan sadece il’in ihtiyaçlarını karşılayacak, üretim firmalarının yer aldığı ve ekonomik döngüsü kamu çalışanlarının gelirleri ile kamu yatırımlarına bağlı bir yerdir. İnşaat, gıda, giyim ve nakliye sektöründe faaliyet gösteren firmaların çoğunlukta olduğu ilimizde sektördeki ürünlerin toptan ve perakende ticaretiyle uğraşan iş dünyasındaki insanlarımızın istihdam sağlayacak büyük çapta hayata geçirilecek yatırım güçleri bulunmamaktadır. Bu da yıllardan beridir ticaret ve ekonomimizin büyük gelişme sağlanmadan sadece orta düzeyde devam etmesine sebep olmuştur.

#habericireklam#300x250#300#right

-Salgın nedeniyle işsizlik oranında artış, tüccar, esnaf ve iş insanlarımızın ödemeler dengesinde bozulma ve finansmanda zorluklar yaşanmaya başlanmıştır.

-Küçük ve orta ölçekteki işletmelerin bankaların sağladığı finansmana erişimde yaşadıkları zorlukların minimize edilmesi, bu süreçte kapsamlı sicil affı sağlanarak, geçmişteki sicillerinin dönemsel de olsa göz ardı edilerek işyerlerini kapatan esnaf ve tüccarlara kaynak sağlanmalı, işyerlerinin açılması ticari hayatlarına devam etmeleri sağlanmalıdır.

-Ekonominin genel olarak daha kötü olmasını önlemek için ilgili bakanlıkların tarafından hazırlanacak eylem planlarını kısa zamanda uygulamak için geniş kapsamlı bir katılım sağlanmalı sivil toplum kuruluşları (STK) ve toplumun diğer ilgili kesimleri çözüme dâhil edilmelidir.

-Ekonomiye transferler yoluyla gelir pompalanmalı ve parasal kolaylaştırmaya gidilmelidir. Salgının boyutları ve uzun dönemli ekonomik etkileri dikkate alındığında, uygulamaya konan gelir transferleri, borç ertelemeleri, vergi/kredi kolaylıkları, doğrudan fonlama, garantili borçlar gibi tedbirlerin daha da artırılması gerektiği kanaatindeyiz.

-Tarım ve hayvancılık, gıda ve imalat sektörünün Kovid-19 ile mücadele süreci ve sonrasında canlanması için güçlü ilave avantajların sunulması gerekmektedir.

-Sürecin uzaması ihtimaline karşı kırılgan sektörlere kalıcı politikalar üretilmeli ve tarımsal destek paketleri gibi programlar ivedi bir şekilde hayata geçirilmelidir. Bu süreçte en kritik eşiğin üretim zincirinin devamlılığı olduğu unutulmamalı, bunun devamı için çalışan kesimin izole edilip korunması yönünde tedbirler ivedilikle alınmalıdır.

İlimizden İran’a açılan Esendere Gümrük Kapısı ve Irak’a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı bulunmaktadır. İki önemli sınır kapısına sahip bir konumda olan ilimize bağlı Esendere Sınır Kapısında ithalat ve ihracat gerçekleştirilmektedir. Kurşun ve Çinko madenleri rezervleri yüksek olan bölgemizden İran’a maden ihracatı yapılmaktadır. Fakat Koronavirüs salgını nedeniyle ihracat durmuş, ithalat sınır ticareti kapsamında kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. İhracatçı firmalarımızın faaliyetlerine tekrar başlamaları için konuyu ilgililer nezdinde dile getirerek, iki ülke arasında sağlık tedbirleri de alınarak ticaretin kısa sürede başlaması beklenmektedir. Bölgemiz ve ülke ekonomisi için önem arz eden maden ihracatının tekrar başlaması, istihdama katkı yönünden de ayrı bir öneme sahiptir.

Bloomberght haber yayını olarak Koronavirüs sonrası bölgemizdeki ekonomik durum ile ilgili görüşlerimizin gündeme getirilmesinde tanıdığınız fırsattan dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Servet TAŞ

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı