Advertisement

Hazine, 2022'de dış borçlanmayı artıracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı 2021 yılı gelişmeleri ve 2022 öngörülerini içeren finansman programa göre 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 11 milyar dolar finansman sağlanması öngörüldü.

2021'de Hazine uluslararası piyasalardan 10 milyar dolar sağlamıştı.

2022 yılında, 293,5 milyar TL anapara ve 212,5 milyar TL faiz olmak üzere toplam 505,9 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 385,5 milyar TL’sinin iç borç; 120,4 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörüldü.

Bu öngörüler doğrultusunda, 2022 yılında 397,1 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması programlandı.

Programa göre 2021'de iç borçlanmanın 380,3 milyar TL olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Yurtiçi Döviz borç stoku azaltılacak

2022 yılında uygulanacak borçlanma stratejilerinin ana unsurları şöyle sıralandı:

  • Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması ve yurt içi döviz cinsi borç stokunun azaltılması
  • Piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması
  • Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini teminen uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının belirli bir seviyede tutulması
  • Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin güçlü tutulması