Advertisement

Son iki gündür bazı basın yayın organlarında, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal

sistem üzerindek gözetim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında ülkemizde bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine ilişkin haberler yer almaktadır.

IMF Kuruluş Anlaşması’nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve “Madde IV Görüşmeleri ” olarak adlandırılan bu görüşmeler n tamamı muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlenmekted,r. Bugüne kadar Türk,ye’de yapılan görüşmelerin tamamı hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileri ile paylaşılmış, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılması da yine Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu anlamda gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortada iken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcileri ne önümüzdek dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır.

Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partis ive İYİ Parti’nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türk ye kamuoyu IMF’den kimin medet umduğunu da görmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.