Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı iç borçlanma programına 10 yıl vadeli tahvil ihalesiyle devam etti.

Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 5,20 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracında 6,75 milyar lira teklife karşılık, 5,20 milyar lira net satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 10,76 oldu.

Tahvilin ilk ihracı öncesi piyasa yapıcılar ile kamuya toplam 12,5 milyar TL'lik satış yapıldı.

İhale öncesi piyasa yapıcılardan gelen 17 milyar liralık teklife karşılık, Hazine 11 milyar lira sattı.

Kamunun 1,5 milyar liralık tekliflerinin tamamı karşılandı.