Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk kez yayımladığı çeyreklik kamu maliyesi raporunda sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin mesajlara da yer verdi.

Raporda yer alan sürdürülebilir tahvil başlıklı bölümde Bakanlık tarafından uluslararası Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (Environmental, Social and Governance- ESG) tahvil piyasasında tahvil ihracı yoluyla borçlanma işlemi gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ve bu kapsamda bir tahvil çerçeve dokümanının hazırlandığı belirtildi.

Söz konusu raporda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilebilecek potansiyel bir ihraç ile yeni bir uluslararası yatırımcı tabanına ulaşılması, orta ve uzun vadeli kalkınma hedeflerinin finansmanına katkı sağlanması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi hedefleri sayıldı.

Daha önce Bloomberg’e bilgi veren bir Hazine yetkilisi, bakanlığın sürdürülebilirlik odaklı ESG tahvil ihraçlarının önünü açacak yasal yükümlülükleri yıl sonuna kadar yerine getirmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Yetkili, Hazine’nin piyasa koşullarına bağlı olarak ilk ihracını da yıl sona ermeden gerçekleştirebileceğini de aktarmıştı. Oluşturulacak çerçeve ile Hazine farklı para birimleri cinsinden ve rüzgar santrali gibi düşük karbon emisyonu üreten projelere bağlı “koyu yeşil” kıymetleri ihraç edebilecek.

Türkiye böylece çok hızlı büyüyen bir pazara da giriş yapmış olacak.

Morningstar Inc. verilerine göre, ilk çeyrekte Avrupa’daki Borsa Yatırım Fonları’na (ETF) girişlerin yüzde 54’ü ESG odaklı olanlara yönelikti. Bunun yanı sıra bölgedeki toplam tahvil satışlarının neredeyse dörtte biri ESG bağlantılıydı. Avrupa Birliği, pandemi kurtarma fonunun bir parçası olarak 225 milyar euroluk yeşil menkul kıymet satmayı planlıyor.