Advertisement

"Doğum borçlanmasında SGK tuzağı"na düşmemek için doğum borçlanması dilekçesi verme gününde veya öncesinde en son SSK'lı çalışıyor olmaya dikkat edin. Aksi halde ödediğiniz paralar Bağ-Kur'a sayılır. SSK'dan emekli olamazsınız

Ali Bey iyi günler, eşim için yatırılması gereken İSTEĞE BAĞLI (4/A'dan 4/B'ye geçiş yapıldı) aylık primlerimiz 2 ay sonra dolacak. Ödenmesi gereken 33 aylık doğum borçlanması için hemen müracaat edilmesi gerekiyor mu? Yoksa yaştan emekli olacağı için 8 sene beklemesi gereken süreç içerisinde herhangi bir zamanda da müracaat edilmesi mümkün mü? Yaşar Pehlivan

SGK'nın yeni kanun yorumuna göre, doğum borçlanması yapabilmek için SSK'lı çalışırken doğum yapmış olmak gerekiyor ve bu sebeple de borçlanılan sürelerin de SSK'lı gibi değerlendirilmesi için ya SSK'lı çalışırken dilekçe verilmeli ya da en son SSK'lı olarak işten çıkmış olmak gerekir. Aksi halde borçlanma dilekçesi verirken, Bağ-Kur'lu veya isteğe bağlı Bağ-Kur'lu olanlar ile en son isteğe bağlı Bağ-Kur'lu iken ayrılıp (SSK'lı işe girmeden) dilekçe verirseniz ödenilen doğum borçlanması süresi Bağ-Kur'a sayılıyor. SGK'nın hazırladığı 2008/111 sayılı Hizmet Borçlanma İşlemleri Genelgesi'ne göre, "2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen ve bu tarihten sonra borçlanılan sürelerle bu sürelere ait kazançlar 5510 Sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir" denilmek suretiyle doğum borçlanma sürelerinin 4/A sigortalılık süresinden sayılacağı belirtilmiştir.
Bu konuda SGK memurları yanlışlık yapmasın diye de konuyu örneklendirmişlerdi. Genelgedeki örnekte, "Son sigortalılığı 4/B (Bağ-Kur) olan sigortalının doğum borçlanması yapması halinde borçlandığı süreler kazanç ve hizmet olarak 4/A (SSK) kapsamında geçmiş hizmet olarak değerlendirilir" denilmişti.

SGK 2010 YILINDA TUZAK KURDU
SSK'lıların, 4/A sigortalısı olarak işten ayrıldıktan sonra 300 gün içinde doğum yapma şartı konusunda kaybettiği mahkemelerin ardından geri adım atan SGK, 300 gün şartını kaldırdı ve bunu 2010/106 sayılı yeni Hizmet Borçlanma İşlemleri Genelgesi'yle duyurdu. Fakat bu genelgeyle kadınlara tuzak hazırladı. Buna göre; doğum borçlanmasının statüsünün, sigortalının borçlandığı tarihteki sigortalılık statüsü olacağı, zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerden doğum borçlanması yapanların, borçlandırılan doğum sürelerinin 4/B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık olarak değerlendirileceğini de ekledi. Öte yandan ilk genelgede SSK'lı sayılacağı yönündeki bölümde verilen örneğin de kaldırıldığı yeni genelgede öne çıkarılmıştır.

***

Son yedi yıl kuralına dikkat edilmeli

SGK'nın yeni borçlanma genelgesiyle kadınların doğum borçlanması yaparken SSK'lı çalışıyor olması gerekir, aksi halde SSK'dan değil, Bağ-Kur'dan emekli olma riskini alırlar. SGK'nın tuzağına düşerler.
Bilindiği üzere, Hizmet Birleştirme Kanunu'na göre, emekliliğe esas sigortalılığın tespitinde, sigortalıların geriye doğru prim ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınmakta, aylığın bağlanıp ödenmesi, bu süre içinde fiili hizmet süresi fazla olan statüden yapılmaktadır.
Doğumun orta yaşlarda gerçekleşmesi halinde borçlanma yapılması durumunda son yedi yıl hesabında dikkate alınması söz konusu olabilir. Şu an isteğe bağlı sigortalı olduğu için doğum borçlanması 4/B (Bağ-Kur) statüsü olarak değerlendirilecek olanlar buna özellikle dikkat etmelidirler. Doğum borçlanması için dilekçe verildiği anda hangi kuruma/statüye prim ödeniyorsa ödenen primler o kurum/statüye ödenmiş sayılır. Bu arada emeklilik yaşına daha 8 yıl varsa dilediğiniz zaman doğum borçlanması parasını ödeyebilirsiniz, ama dediğim gibi dikkat edin, eşiniz isteğe bağlı Bağ-Kur'u kapattıktan sonra birkaç gün SSK'lı işe girip çıksın sonra beklemeye başlasın veya ileride doğum borçlanması dilekçesi verecekse, dilekçeyi vermeden evvel birkaç gün SSK'lı çalışsın, sonra dilekçe versin.