Advertisement

ÇALIŞMA HAYATINA 'MESLEKİ YETERLİLİK' ŞARTI GELİYOR. SERTİFİKASI OLMAYANA İŞ YOK

Çalışma hayatında yapılacak olan kurumsal ve yapısal değişiklikleri yazarımız Ali Tezel'e anlatan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, bundan böyle "her işi yaparım" döneminin sona ereceğine işaret ederek, "Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, inşaat ustalığı, kalıpçılık veya duvarcılık yapamayacak" dedi

Daha önce 2007-2008 yıllarında Çalışma Bakanlığı yapan ve Bakanlığı döneminde TBMM'den hızlı yasa geçirmesiyle tanınan Faruk Çelik, ikinci kez oturduğu bakanlık koltuğunda önümüzdeki yıllardaki perspektifleri ve planlaması ile neler yapabileceğini gösterdi. Tartışmaktan, konuşmaktan, açık sözlü olmaktan korkmaması ve sosyal taraflarla uzlaşmadan düzenleme yapmaması en önemli özelliği olan Bakan Faruk Çelik ile bir grup yazar önceki akşam Ankara Göksu restoranda yemekteydik.
Çalışma hayatını ilgilendiren değişiklikleri anlatan Çelik'in bundan sonraki dönemde her işi ehlinin yapacağına yönelik sözleri en dikkat çekici konuydu. Van depreminin ardından, iskambil kâğıtları gibi çöken binaları yapanlar tekrar tartışmaya açılırken atılacak bu adımlar bence de çok önemli. "Bundan böyle her iyi yaparım diyen istediği işi yapamayacak" sözleriyle konuyu özetleyen Bakan Çelik, "Mesleki Yeterlilik Belgesi yani sertifikası olmayan inşaat ustalığı, kalıpçılık, duvarcılık, demir bağlamacılığı ve benzeri hiçbir işi yapamayacak. 07.10.2006 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 5544 Sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuşu. Ama bu kurumun görev alanını içeren düzenlemeler yapılmamıştı. Mesleki Yeterlilik Kanunu yola çıkıyor ve kısa sürede Meclis'e gelecek" diyor.

DEPREMDE DE SORUMLU OLACAKLAR
Buna göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kanunun dışında tutulacak. Kanunda bu meslek ve işler dışındaki mesleklerin kriterleri belirlenecek ve işi yapıyorum diyenler sertifika alacaklar.
Yasadan sonra sertifikası olmayanlar çalıştırılamayacak mesela inşaat işlerinde sertifikasız kalıpçı, demirci, duvarcı çalıştıranlar bundan sorumlu olacakları gibi sertifikalı işçi çalıştırmışsa bu kere çalıştıran değil sertifikalı çalışanlar sorumlu olacak.

 

KURUMSAL DEĞİŞİKLİKLER

Eşit işe eşit ücreti KHK ile sağlayacaklar

■ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, biri prim toplayan diğeri de emeklilik iş ve işlemleri yapan iki genel müdürlüğe bölündü. Bu iki genel müdürlüğe, İzmir SGK İl Müdürü Mustafa KESKİN ile Emeklilik Daire Başkanı Cevdet CEYLAN'ın getirileceği de kulis bilgileri.
■ Çalışma Bakanlığı İŞKUR il müdürlükleri ile Bölge Çalışma Müdürlükleri kalkıyor yerine, Çalışma İş Kurumu İl Müdürlükleri geliyor. İstanbul, İzmir, Ankara il müdürleri 3600 göstergeli (makam-görev tazminatlı) olacak, diğer il müdürleri 3000 göstergeli olacak.
■ KHK ile özel düzenleme Tam olmasa da kamunun değişik kurumlarında çalışan ve aynı
unvanı taşıyanların aynı maaşı alabilmeleri için Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan metin KHK olarak yayınlanacak ve uzman, şube müdürü gibi eşit unvanlı memurlar eşit maaş alacaklar, eşit ek ödeme alacaklar.

 

YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

Esnek çalışma modeli tartışmaya açılacak

■ Toplu İş Kanun Tasarısı Halen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2821 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu (TİSGLK) 152 maddeden oluşmaktadır ve bu iki şimdi birleştirilip, 84 madde olarak "Toplu İş İlişkileri Kanunu" olarak yeniden düzenleniyor. Önemli değişiklikler var. Artık üye olmak ve ayrılmak için noter şartı yok, e-devlet şifresi ile üye olunup ayrılınabilecek. Bu yasa 17 Ocak 2012 gününe kadar TBMM'den geçmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmış olacak. (17 Ocak işçi sayıları ile sendikalı işçi sayılarının yayımlanması gereken tarih)
■ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Dağınık bir şekilde (180'den fazla yönetmelik-tüzük) olan iş sağlığı ve güvenliği artık yasalaşıyor ve bir kişinin çalıştığı işyerlerinde dahi uygulanacak.
■ Memur toplu sözleşmeleri Anayasa'da yapılan değişiklikten sonra 2012 yılında yapılacak olan ilk memur Toplu İş Sözleşmesi içinde 4688 sayılı Kanun'da hem yapısal hem de kurumsal değişiklikler yapılıyor. Bunlardan ilki aday ve stajyer memurlar da sendika kurup-üye olabilecek, hatta uluslararası konfederasyon ve oluşumlarda da görev alabilecekler. Memur TİS'ine imzayı en çok üyesi olan memur sendikası atacak, imza atmazsa da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürme yetkisi de çok üyesi olan sendikanın olacak.
■ Esnek çalışma Bütün uluslararası sermaye ve işveren örgütleri "esnek çalışma" istiyor. Öte yandan ülkemizde zaten esnek çalışma yöntemlerinden birçoğu var. Bu konu kamuoyunda tartışmaya açılacak ve işverenler ne istediklerini açık seçik ortaya koyacaklar.

 

Taşeronlaşmaya son verilmesi gündemde
Yapılacak yasal düzenleme ile taşeronlaşmaya (özellikle kamuda) son verilecek ayrıca hükümet programında var olan kıdem tazminatı fonu konusunda da 2012 veya 2013 yıllarında düzenleme yapılması için tartışma başlatılacak. Sosyal tarafların onay vermediği hiçbir yasa TBMM'ye sevk edilmeyecek.

 

16 bin 500 iş sağlığı güvenliği uzmanı gerek
Çalışma Bakanlığı bugüne kadar İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı için üç kategori belirledi. Bakanlık açtığı kurslardan 4 bin 500 uzmana belge verdi ama bu belgeleri Danıştay iptal etti. Halen de 2 bin uzman kurslarda devam ediyor, 2011 /Aralık ayında da yeni kurslar açacak ve yıl sonu itibarıyla sayı 8 bin 500'e ulaşacak. Ancak, ülkemizin en az uzman ihtiyacı ise 16 bin 500.

 

SSK emeklilerinin intibakı 2013'e kaldı
31.12.1999 günü ve öncesinde emekli olmuş SSK emeklilerinden 2,5 milyon kadarı için intibak çalışmalarında sona yaklaşılmış durumda ama 2012 yılı ortalarına doğru TBMM'den geçirilmesi ve 2013 sonlarına doğru (2014 seçiminden önce) uygulanması planlanıyor.
Maalesef Bağ-Kur emeklileri için bir intibak düşünülmediği gibi 1 Ekim 2008 gününden   sonra emekli edilenler için de düşünülmüyor.