Advertisement

Aslında 1 Ekim 2008 günü başlaması gereken zorunlu GSS, önce 1 Ekim 2010'a, sonra dal Ocak 2012 gününe ertelendi. Bu tarihten itibaren ayda 30 günden az çalışanlar, 18 yaşından büyük çocuklarımız ve işsizler her ay SGK'ya GSS primi ödeyecekler

25.11.2011 tarihli Habertürk Gazetesi'ndeki yazınızla ilgili olarak sormak istiyorum: Ayda 1 gün SSK'lı olarak çalışan serbest meslek sahiplerinin, Bağ-Kur'dan çıkmaları halinde sağlık güvenceleri devam edecek midir? Eğer yanlış bilmiyorsam, sağlık güvencesinden faydalanabilmek için 30 gün prim yatırmak gerekiyor. Av. Murat ÖZSARI

Sayın okurum, evet bürosu (vergi mükellefi) olan avukat olarak normalde 1 Ekim 2008 gününden beri Bağ-Kur'lusunuz ve bu süre 3.5 yıla (1260 güne) ulaşırsa artık SSK'dan değil Bağ-Kur'dan emekli olacaksınız. Ancak 6111 Sayılı Kanun ile değişik 5510 Sayılı Kanun'un 53'üncü maddesine göre bir başka işveren yanında ayda en az 1 gün SSK'lı olursanız Bağ-Kur mükellefiyetiniz sona erer ve artık SSK'lı sayılırsınız. Dilerseniz de SSK'ya ayda 1 günden fazla da (mesela 5-1015-30 gün) prim ödeyebilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sağlık hizmeti almanın şartlarından birisi de hastaneye gittiğiniz günden geriye doğru bir yıl (360 gün) içinde en az 30 gün prim ödenmiş olmasıdır. Siz şu an SSK'lı olursanız ve ayda bir gün dahi olsa SSK'lı olsanız geriye doğru 360 gün içinde (Bağ-Kur'a da ödenmiş olsa) 30 günden çok fazla prim ödenmiş olduğundan önümüzdeki 11 ay boyunca sağlık hizmeti alırsınız. Hepimizin hayatını yakından ilgilendiren ve "Sosyal Güvenlik Reformu" olarak bize yutturulan, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun "Zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı" olunmasına ilişkin hükmü, 3.5 yıllık ertelemeden sonra 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani 1 Ocak 2012 gününden itibaren bütün ülke vatandaşları, kendi ceplerinden zorunlu Genel Sağlık Sigortalı olacaklar. İşsizler, köylüler, 18 yaşından büyük çocuklarımız ile SSK'ya ayda 30 günden az çalıştığı bildirilenler için her ay SGK'ya zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi uygulaması başlıyor.

HABERTÜRK'TEKİ YAZI CEZAYI KALDIRTTI
Aslında bu uygulama, 1 Ekim 2010 günü yürürlüğe girecekti ve ertelenmeyip yürürlüğe girseydi, 10 Ekim 2010 günü herkes SGK'ya gidip GSS giriş bildirgesi vermek zorunda olacaktı. Bundan haberi olmayıp da vermeyenlere SGK; bir asgari ücret yani 837 lira idari para cezası uygulayacağı gibi kendileri ayda 1674 liradan fazla kazanıyor kabul edilip aylık 201 lira GSS primiyle de cezalandırılacaktı. Ama 26 Temmuz 2010 günü yayınlanan yazımızdan sonra TBMM'de kanunu (6111 Sayılı Kanun ile) değiştirip cezayı kaldırdılar.
Çalışmayan, emekli de olmayan ve 18 yaşından büyük vatandaşlarımız ile SSK'ya ayda 30 günden az bildirilen çalışanlarımız 1 Ocak 2012'den itibaren zorunlu GSS'li sayılacaklar.

***

YEŞİL KART KALKIYOR

Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşların primlerini (yeşil kartlıları) devlet ödeyecek.
Bu nedenle herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortalısı (GSS) olacağı için evde oturan kişi sayısı ve eve giren gelir, kişi sayısına bölündüğünde aylık kişi başına düşen geliri;
■ 279 TL ve altında olanların primlerini devlet ödeyecek,
■ 279 liradan çok, 837 liradan az geliri olanlar her ay 33.48 lira,
■ 837 liradan çok, 1674 liradan az geliri olanlar her ay 100.44 lira,
■ 1674 liradan çok geliri olanlar her ay 200.88 lira
GSS prim borcuyla karşı karşıya kalacaklar ve SGK'lı olarak hastaneye gittiklerinde bir kuruş bile borçları varsa sağlık hizmeti alamayacaklar.

ANA-BABALAR DİKKAT
İster çalışan olun ister emekli, 1 Ekim 2010 günü ve sonrasında 18 yaşını tamamlamış (okumayan) çocuklarınıza artık sizin üzerinizden sağlık yardımı vermeyecekler. Şayet çocuklarınız okuyorlarsa lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşına, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşına kadar sizin üzerinizden bakılabilir.
Buna göre çocuklarınız okumuyorsa 18 yaşını, okuyorsa 25 yaşını tamamladığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK'ya gidip GSS prim borcunuzu ödemeniz lazım.