Advertisement

Özel sektörde bir işveren yanında işe başlayan emekli isterse hem emekli aylığını almaya devam edip hem de SGDP ödeyerek çalışabilir. Emekli hastalanıp rapor alırsa normal işçiler gibi kendisine rapor-istirahat parası ödenmez. Primler de aylığını etkilemez

Emeklileri ilgilendiren bir konuda sorum olacak, cevaplandırırsanız sevinir, şükranlarımı sunarım. Cevaplamazsanız (işinizin yoğunluğunu biliyorum) canınız sağ olsun. 10 yıldır SSK emeklisiyim ve çalışıyorum.
1) Bu halde iken hastalanıp ameliyat olsam ve örnek olarak 2 ay rapor alıp işgöremezliğim olsa herhangi bir işgöremezlik hakkım var mı?
2) Ben 2500 TL maaş alıp destekleme primi ödüyorum (çünkü işyeriyle anlaşmam böyle); emekli olmuş ve sadece yıllardır devletten maaş alanla benim gibi 10 yıldır prim ödeyen arasında bir fark olması gerekmez mi? ■ Haydar Usta

Sayın okurum, nereden (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı veyahut özel banka-Borsa sandığından) emekli olursa olsun emekli bir kişi özel sektörde her zaman bir işveren yanında işe girebilir. İşe girdiğinde isterse hem emekli aylığını alıp hem de işe girdiği işyerinden alacağı ücret üzerinden sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek çalışabilir. SGDP kesinti oranı, emekli işçinin işyerinden alacağı brüt ücret üzerinden yüzde 7.5 olarak kesilir, buna işveren yüzde 22.5 (ilaveten yüzde 1-6.5 arasında kısa vadeli prim) oranıyla katkı sağlar. Biliyorsunuz emekli olmamış normal bir çalışan hastalanır ve doktordan rapor alırsa rapor süresinin ilk iki günü hariç diğer günler için SGK istirahat parası öder. SGDP ile çalışan emekli ise hastalanıp rapor alsa SGK istirahat parası ödemez. Bu büyük haksızlık.

EMEKLİ AYLIĞINI ETKİLEMEZ
Emekli olduktan sonra SGDP'li olarak bir işveren yanında çalışan emeklilerin emekli aylıkları da bu çalışmalarından etkilenmez. Yani ne kadar yüksek ücretle ve ne kadar süreyle olursa olsun SGDP'li ödenen primler emekli aylığını ne artırır ne de azaltır. Kısa vadeli prim olan SGDP primleri, çalışan emeklinin işyerinde çalışırken işkazası veya meslek hastalığı geçirmesi ve bu olay sonrasında vücudunda araz meydana gelmesi halinde kendisine kaybettiği uzuv veya gücü kadar sürekli işgöremezlik geliri elde etmesini sağlar. Kaza geçirilmemişse veya meslek hastalığına uğranmamışsa işe yaramaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

İşçi alacak davaları kitabı çıktı

Kıymetli meslektaşım Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi Umut Topçu tarafından kaleme alınan "Yargıtay Kararları ve Bilirkişi Raporları Işığında İşçi Alacak Davaları" isimli kitap, Adalet Yayınları'ndan çıktı. İçerik olarak çok zengin olan kitabı, avukatlara, bilirkişilere, mali müşavirlere, işçilere ve personel özlük çalışanlarına tavsiye ediyorum.

***

SGK'da yönetim değişiklikleri oldu

2 Kasım 2011 'deki düzenlemeyle SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırıldı. Kararnameyle emeklilik ve prim hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü adıyla iki yeni müdürlük oluşturuldu. Yeni idari yapılanma şöyle:
Genel Müdür Cevdet Ceylan, Sigortalı Emeklilik Daire Başkanı Cüneyt Olgaç, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanı Gökhan Tuna, Primsiz Aylıklar Daire Başkanı Bekir Demir, Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanı Osman Yüce, Koordinasyon ve Bilgilendirme Daire Başkanı Dilek Kara. Genel Müdür Mustafa Kuruca, Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanı Bekir Hançer, İşverenler Prim Daire Başkanı Mehmet Bulut, Sigortalılar Prim Daire Başkanı Tevfık Özcan, İhtilaflı Primler Daire Başkanı Hüseyin Seyrekoğlu, Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü.