Advertisement

Normalde staj süresi sigortalılığı, emeklilik için başlangıç kabul edilmiyor. Ancak SGK'nın 2010/106 sayılı genelgesine göre meslek lisesi stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar, doğum borçlanması yapıp emekliliklerini 4 sene öne alabilir

Cumartesi ve pazar günü Antalya'da "Sosyal Güvenlik Uzmanlık" eğitimindeydim. Eğitimin ilk günü genel olarak soru ve sorunlar dile getirildi. Bu eğitimlerde, sadece eğitim alanlar değil, eğitim verenler de kaçırdıkları detayları, soru ve sorunlar esnasında öğreniyorlar. İşte ben de böyle bir durum yaşadım. Antalya Döşemealtı'nda danışmanlık bürosu bulunan Halil Sevinç, atladığım bir detayı bana hatırlattı, kendisine buradan teşekkür ediyorum.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu'nun 41 'inci maddesine göre, SSK'lı kadınlar en fazla iki ve her bir doğum için de en fazla 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıllık borçlanma yapabiliyorlar. Aslında işe girmeden, yani sigortalı olmadan evvel yapılan doğumların da bana göre borçlanılması lazım, ama maalesef bu istek daha önce bu köşeden verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla imkânsız hale geldi.

STAJDAN SONRAKİ DOĞUMDA BORÇLANILABİLİR
SGK'nın 2010/106 sayılı 16.09.2010 günlü genelgesinde, "5510 Sayılı Kanun'un 41'inci maddesinin (a) bendine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır" denmiş.
Yani, işe giriş tarihinden sonraki doğumlar değil, staj sigortasının başladığı tarihten sonraki doğumlar da borçlanılabilir deniyor. Konuyla ilgili de bir örnek yayınlanmış: "Örnek 8-15 yaşında 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklığı nedeniyle 3/4/1996 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan ve bugüne kadar başka çalışması bulunmayan sigortalı (H), 25/4/2006 tarihinde doğum yapmış olup, müracaat etmesi halinde söz konusu süreyi borçlanabilecektir."

SGK, TARIM SSK BAŞLANGICINI SAYMIYOR
SGK'nın bu genelgesiyle sadece uzun vadeli sigorta girişi değil kısa vadeli primlere ilişkin sigortalılık başlangıcını da dikkate aldığı ortada, ama ne hikmetse halen 5510/4/A kapsamında sayılan Tarım SSK başlangıcını sigortalılık başlangıcı saymaması ise hatadır. Zira bir başka örnekte, "Örnek 9- 1/1/1998-1/1/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanun'a göre tarım sigortalılığı bulunan sigortalı (I), 12/7/2000 tarihinde doğum yapmış, 13/8/2010 tarihinde doğum borçlanması yapmak için müracaat etmiş olup sigortalının 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı bulunmadığından doğum borçlanması talebi kabul edilmeyecektir" deniyor, ama 5510 sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesinde, "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olanlar, bu kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında"dır dendiğinden Tarım SSK'lıların da doğum borçlanması yapması gerekir.
Kısaca, staj sigortasından sonraki doğum borçlanması hakkını veren SGK, Tarım SSK'dan sonraki doğumları da borçlandırmalıdır.

***

Türk-İş tazminatta 'ciddiyim' diyor

Dünkü köşemde, "Kıdem tazminatında Türk-İş'in ciddiyetine inanmıyorum" başlıklı yazımla ilgili, yazının içinde bazı duyumlara göre ismini zikrettiğim Genel Sekreter Pevrul Kavlak'tan önce nazik bir telefon, sonra da açıklama geldi. Sayın Kavlak diyor ki: "Bugüne kadar altına imza koyduğum hiçbir karardan geri dönmedim, bundan böyle de dönmeyeceğim. Her şeye tarih karar verecek." Yazı ekine de, son genel kurulda arkadaşlarıyla birlikte imzaladığı, "Kıdem Tazminatı Genel Grev Nedenidir" başlıklı önergesini koymuş. Kavlak'a teşekkür ediyor ve zamanın kendisini haklı çıkarmasını içtenlikle diliyorum.