Advertisement

Eşit işe eşit ücret için 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemenin özeti daire başkanı ve üstü memurlar ile merkez kadrodaki uzmanlar zenginlikte eşitlendiler şube müdür ve altı kadrodaki memurlar ise fakirlikte eşitlendiler

Sayın Ali Tezel ben Maliye Bakanlığı'nda görev yapan bir milli emlak uzmanıyım. 659 ve 666 sayılı KHK'larla yapılan düzenlemelerle en fazla mağdur olan Maliye Bakanlığı'nın taşra uzmanlarıdır. Aynı sınavla göreve başladıkları, aynı hizmet içi eğitimi aldıkları, aynı işi yaptıkları, düzenleme öncesinde 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin aynı bendinde beraber yer aldıkları emsalleri olan maliye uzmanlarıyla aralarında 1400 TL'lik maaş farkı oluşmuştur. Üstelik bu fark emeklilikte de sürecektir.  İsmi Saklı Uzman

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuoyuna "Eşit işe eşit ücret" diye sunulan düzenlemeye göre; kamuda daire başkanı ve üstü (daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı, müşteşar vb) kadrolarında olanlar için eşitleme zenginlikte yapılmıştır. Yani aynı kadroda olup da kurumların farklı uygulamalarıyla en yüksek aylık alan genel müdür vb seçilmiş hepsi ona göre düzenlenmiştir. Buna bir de sizin üzerine bastığınız gibi merkez kadrolarda bulunan bazı uzmanlar da ilave edilmiştir. Mesela, genel müdürün aylığı normal ocak zammından başka, 725 TL, genel müdür yardımcısı maaşı zamlar hariç ek ödeme ile 1090 TL artıyor.
Ancak maaşı düşecek olan şube müdürü ve altı personelinin 15 Ocak 2012 günü alacağı maaş, düşmesin diye ek bir maddeyle sabitlenmiştir. İlgili düşme engellemesi maddesi ile eski maaşı yeni maaşından yüksek olanlar için bu yüksekliğin devamı süresince eski uygulama devam ettirilecektir. Tıpkı Özelleştirme Kanunu olan 4046'nın 22. maddesi benzeri bir düzenleme yapılmıştır.
"GEÇİCİ MADDE 12-... Uygulanmasına devam olunan mevzuat hükümlerine göre mali haklar kapsamında fiilen yapılması öngörülen her türlü ödemeler toplamı net tutarının, herhangi bir nedenle ek 10'uncu maddeye göre ödenmesi öngörülen ücret ve tazminat toplamı net tutarına eşit duruma geldiği veya daha düşük kaldığı tarihten itibaren bunların mali hakları ek 10'uncu maddeye göre belirlenir. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan unvanlı kadrolara atananların mali hakları ek 10'uncu maddeye göre ödenir."
SGK, İŞKUR gibi kurumlarda memurlara ocak ve temmuzda birer maaş ikramiye ödeniyordu artık memurlar ikramiye alamayacaklar. İkramiyeler geçmiş yıl için ödendiğinden, 2011 yılı ikramiyesi Ocak 2012'de alınacak. 2013'ten sonra ise ikramiye ödenmeyecek.

***

ÇARŞAMBALARI RADYO KUZEY'DEYİM

21 Aralık Çarşamba gününden itibaren her çarşamba saat 15.30 ile 16.30 arasında 101.4 Radyo Kuzey'de soru ve sorunlarınıza canlı olarak cevap vereceğim. Soru ve sorunlarınızı telefon numaranızı da yazarak alitezelesorun@gmail.com mail adresine gönderin. Canlı yayında sizi verdiğiniz telefon numarasından arayıp soru ve sorunlarınızı dinleyelim, çözelim. 101.4 FM veya www.radyokuzey.org veya www.radyokuzey.com.tr web sayfasından tüm dünyadan dinleyebilirsiniz.

***

Kırklareli SGK'da amir yok, iş memurlara kaldı

Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Bayram Bey dostum, rahatsızmış kendisine canıgönülden sıhhat ve afiyet diliyorum. Gerek makamından, gerek cep telefonundan aradım ama ulaşamadım. Ancak, müdür beyin yokluğu müdürlüğe yansımış. Şu an müdürlüğü memurları yönetiyor. Müdürün yerine müdür yardımcısı ise müdürlüğe sahip çıkacak dirayette birisi de değil.
Değil diyorum bir sorunun çözümü için 10 dakika kadar görüştüm ne Dilekçe Kanunu'nu biliyor ne de vatandaşın haklarını vermesi gerektiğini hatırlıyor. Bırakın konuyu bilmeyi, dinlemeyi bilmiyor. Benden uyarması gerisi Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanı Fatih Acar'a kalmış.