Advertisement

Maaşlarda 'intibak' için 3 alternatif sunuldu. Bunlardan biri gelişme hızının sadece yüzde 50'si, diğerleriyse yüzde 60'ı ve yüzde 70'idir. Emeklilerin yüzde 70'lik kısmı aylığını en düşük gösterge olan 9475'ten alıyor. Eğer intibak yüzde 50 çıkarsa aylıklarına 5 ile 10 lira arasında zam gelecek

Esasen tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin intibak sorunu varken sadece 2000 öncesinde emekli olmuş olan SSK emeklilerinden bir kısmına intibak uygulanacaktır. 2000 ve sonrası SSK emeklilerine intibak yoktur, Bağ-Kur emeklilerine ise hiç yoktur. 1 999 yılı ve öncesinde emekli olmuş emeklilere 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 yıllarının Gayri Safi Milli Hasıla Artış Oranı (GSMHAO) Bakanlar Kurulu'nun seçtiği alternatif artışlarından birisi kadar artırılacaktır.
Yani, 1999/Aralık dönemi itibarıyla hesaplanan aylık, 2008 yılı Ocak ayına kadar her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık kentsel yerler tüketici fiyatları endeksindeki artış oranının tamamı ve gayri safi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızının belli bir oranının (Çalışma gelişme hızının % 50, % 60 ve % 70'i esas alınmak suretiyle alternatifli olarak hesaplanmıştır) çarpılarak, 2008 Ocak ödeme döneminden itibaren de SSK emeklileri için uygulanmış aylık artışlarıyla artırılacaktır. Hesaplanan aylık miktarının sigortalı veya hak sahiplerinin ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıklarının ödenmesine devam edilecektir.

805 LİRA AYLIK ALANA 25 LİRA
Yukarıda açıklanan intibak yönteminin mevcut aylıklara uygulanması halinde;
■ Prim ödeme gün sayısı 5000 gün olup, üst gösterge tablosunun 6. derecesinin 8. kademesi olan 12575 göstergeden 805.72 TL aylık alan emekliye gelişme hızının % 50'sinin uygulanması halinde, 25.86 TL, % 60
alınması halinde 58.71 TL, % 70 alınması halinde ise 92.87 TL,

ALTERNATİFLERE GÖRE DURUM NE?
■ Prim ödeme gün sayısı 6000 gün olup, gösterge tablosunun en üst göstergesi olan 10175 göstergeden 782.39 TL aylık alan emekliye gelişme hızının % 50'sinin uygulanması halinde, 5.94 TL, % 60 alınması halinde 36.76
TL, % 70 alınması halinde ise 68.80 TL,
■ Prim ödeme gün sayısı 7400 gün olup, gösterge tablosunun 6. derecesinin 6. kademesi olan 9860 göstergeden
802.75 TL aylık alan emekliye gelişme hızının % 50'sinin uygulanması halinde, 24.86 TL, % 60 alınması halinde 57.53 TL, % 70 alınması halinde ise 91.49 TL,
■ Prim ödeme gün sayısı 9000 gün olup, üst gösterge tablosunun en üst göstergesi olan 15175 göstergeden 1040.15 TL aylık alan emekliye gelişme hızının % 50'sinin uygulanması halinde 101.08 TL, % 60 alınması halinde 148.48 TL, % 70 alınması halinde ise 197.77 TL artış sağlanmış olacaktır.
Ancak emeklilerin yüzde 70'lik kısmı en düşük gösterge olan 9475 göstergeden aylık alıyor ve intibak oranı yüzde 50 çıkarsa bunlardan sadece 6000 gün ve daha fazla günü olanlar yararlanacak ve aylıklarına da 5 ile 10 lira arasında bir zam gelmiş olacak.

 

İntibak yasası şimdi paralarıysa 2013 yılında

Sakın "Bakanlar Kurulu intibakı kabul etti, paramızı alırız" diye düşünmeyin. Yasa TBMM'den 2012 yılı içinde geçse bile fark paralar geçmişe yönelik toplu olarak ödenmeyeceği gibi maaşlara yansıması 2013 yılının sonunda olacaktır. Bu arada Başbakan dünkü grup toplantısında intibak için beklenen açıklamayı yapmadı, açıklamayı bakana bıraktı bu da emekliye intibak foooooooooos çıktı demektir.

VEKİLLERE İNTİBAK YÜZDE 466 OLDU DAHA DA OLACAKMIŞ
Tüm emeklilere değil de sadece 2000 öncesinde emekli olmuş SSK emeklilerine gördüğünüz gibi 5-10 lira gibi artışlar getirecek intibak yasalaştırılıyor ama vekiller kendilerine gelince İNTİBAKTA yüzde 466 aldılar. Hatta yetmedi Başbakan'ımızın açıkladığına göre, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen ikinci kısım tekrar TBMM'de kabul edilip yüzde 700'e doğru çıkarılacakmış.