Advertisement

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli olan veya olacakların memuriyet süresi 15 yıldan çoksa ikramiyeleri emekli olunca SGK tarafından sorunsuz ödenir. Yahut 15 yıldan az olsa da erkek askere gitme, kadın evlenme sebebiyle istifa ederse ikramiye ödenir.

Ali Bey, 21.01.1963 doğumluyum. 04.09.1987’de doktor olarak çalışmaya başladım, 1994’te uzman oldum. 1994 Aralık-1996 Mart arası askerlik yaptım (2 ay askeri okul). Tam Gün Yasası çıkınca son tarihi beklemeden 17.03.2010’da istifa ettim ve sadece muayenehanemde çalışıyorum. Ancak daha sonra Tam Gün Yasası iptal edildi, doktorlara muayenehaneleri başka bir yolla kapattırdılar. Halen aylık 655 TL Bağ-Kur primi ödüyorum. İstifa ettiğim dönemde Anayasa Mahkemesi istifa edenlere emekli ikramiyesi ödenmesini engelleyen maddeyi iptal etmişti. Takiben aynı madde yine iptal edildi. Ancak bugün öğrendiğime göre emekli olduğumda ikramiyemi alamayacakmışım. Devlet istifa etmeye zorladığı bir kişiye emekli ikramiyesini ödemekten kaçınabilir mi? Yeniden devlete dönsem ya da sigortalı bir işte çalışsam birikmişlerimi alabilir miyim? Yanıt verirseniz çok memnun olacağım ve yolumu belirleyeceğim. Rasim Efe Doktor bey, evet Anayasa Mahkemesi’nin ikinci iptal kararından sonra TBMM’den yeni bir yasa daha geçirildi ve 5434 Sayılı Kanun’un emekli ikramiyesiyle ilgili 89’uncu maddesi değiştirildi. Bu yasa da 26 Ocak 2012 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

15 YILDAN ÇOK MEMURİYET SÜRENİZ VAR
Sizin 5434 Sayılı Kanun’a tabi memuriyet süreniz (1987-2010 arası) 15 yıldan çok olduğundan ileride ister SSK’dan, ister BağKur’dan, isterseniz de TC Emekli Sandığı’ndan emekli olduğunuzda ikramiyenizi sorunsuz alacaksınız. Zira, istifa eden memurların ikramiyesi için 1475 Sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14’üncü maddesine paralel düzenleme yaptılar. Buna göre de basitçe, a15 yıldan çok memuriyeti olup da istifa edenlerin, b15 yıldan az olsa da erkeklerin askere gitme sebebiyle memuriyete ara verip askerden sonra memuriyete dönmeyenlerin, c15 yıldan az olsa da kadınların evlenme sebebiyle, evliliklerinden itibaren 1 yıl içinde istifa edenlerin, memuriyet sürelerine ait ikramiyeleri emekli olduklarında kendilerine SGK tarafından ödenecektir.

EMEKLİLİĞİNİZİ PLANLAYIN
Verdiğiniz bilgilere göre; halen Bağ-Kur’a prim ödüyorsunuz. Bağ-Kur prim ödeme süreniz 3.5 yıldan az olacağı için, 21.01.1963 doğum tarihiniz ve 04.09.1987 memuriyet başlangıcınızla Emekli Sandığı’ndan 50 yaşında (21.01.2013 günü) 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince emekli olma hakkınız var. Emekli olmayıp Bağ-Kur’a prim ödemeye devam edip 3.5 yılı Bağ-Kur’da tamamlarsanız bu sefer Bağ-Kur’dan emekli olacaksınız. Yahut, muayenehaneniz var olsa ve siz buna göre Bağ-Kur’a prim ödemek zorunda olsanız bile bir başka işveren yanında SSK’lı işe girme hakkınız da var. Muayenehane devam etse bile bir başka işveren yanında SSK’lı olursanız, Bağ-Kur’a prim ödeme zorunluluğunuz ortadan kalkar.BAĞ-KUR PRİMLERİNİZ, NORMAL EMEKLİ AYLIĞINI ETKİLEMEZ
Bağ-Kur’a yanınızda çalıştırdığınız SSK’lı varsa o SSK’lının ücretinden az olmamak kaydıyla aylık 886.50 lira ile 5762 lira arasında kazanç beyan etme hakkınız var. Kazanç beyan etmeyenlerin kazancı da 886.50 lira alınır. Kazancın yüzde 34’ü de SGK’ya ödeyeceğiniz primdir. Siz Bağ-Kur’a ayda 655 lira prim ödediğinize göre kazancınızı 1926 lira olarak belirlemişsiniz. İleride dediğim gibi Emekli Sandığı’ndan emekli olacaksanız bu ödeme rakamının hiçbir önemi yok. Alacağınız Emekli Sandığı emekli aylığını etkilemez. Ancak emekli olacağınız 21.01.2013 gününe kadar vefat ederseniz geride kalanlara verilecek (Bağ-Kur) dul-yetim aylığını veya bu süreye kadar hastalık-kaza sebebiyle malul kalırsanız size verilecek (Bağ-Kur) malullük aylığını etkiler.