Advertisement

Sağlık Uygulama Tebliği'yle bir hastaneye en fazla aylık 75 bin lira ceza kesilebiliyor. Yeni SUT ise cezayı, vatandaştan alınan yasadışı paranın 5 katı olarak aylık cironun yüzde 20'sine çıkarıyor. Özel hastaneler bunun için eski SUT ile devam etmek istiyor

Özel hastaneler normalde (Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesinde yazılan sağlık hizmetleri bedellerinin yüzde 70'i kadar hastadan fark alabilirler, ama buna uymayıp diledikleri kadar fark aldıkları gibi tetkiklerden de para alıyorlar. Orta büyüklükteki bir hastane ayda 400 bin liraya yakın yasadışı fark alıyor ve bunun 75 bin lirasını SGK'ya ceza olarak ödeyip üzerini kâr sayıyor. Üstelik şimdiki SUT, hastanın şikâyeti halinde yasadışı parayı, SGK'nın hastaneden alıp hastaya vermesini de engelliyor. Fazla para alınan kişilere de mahkeme yolu gösteriliyor. Peki hastanelerin "Değiştirilinceye kadar imzalamayacağız" dediği maddeler ne?
Hastadan mevzuata aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için
cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki bir yıllık fatura ortalaması,
■ 100.000 TL'ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 1000 TL,
■ 100.000 TL - 500.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 2000 TL,
■ 500.000 TL - 1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 4000 TL,
■ 1.000.000 TL ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 6000 TL'den az olmamak üzere, her bir kişi için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 (beş) katı kadar ceza kesilecek.
Mevzuata aykırı ücretin ilgili kişiye iadesinde, cezanın yarısı alınacak. Bir ayda kesilecek cezanın tavanı da aylık cironun yüzde 20'sini aşamayacak.

ESKİ SUT CEZALARI
Eski SUT'taki cezalar ise şöyleydi: Cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki son 6 (altı) aylık fatura ortalaması,
■ 100.000 TL'ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 5000 TL (Aylık tavanı 25 bin.)
■ 100.001- 500.000 TL arası için 7500 TL (Aylık tavanı 37 bin 500.)
■ 500.001- 1.000.000 TL arası için 10.000 TL (Tavanı 50 bin.)
■ 1.000.001 TL ve üzeri için 15.000 TL (Aylık tavanı 75 bin.)