Advertisement

Sosyal Güvenlik Kurumu, köprüden geçenden de geçmeyenden de para almak için ücretsiz izne ayrılmış çalışanları takip edecek ve bir takvim yılında 30 günden çok ücretsiz izin kullananlardan Genel Sağlık Sigortası primi isteyip ödemeyenlere sağlık yardımı vermeyecek

1 Ocak 2012 günü başlayan zorunlu Genel Sağlık Sigortası'nda dün, işverenleri tarafından ayda 30 günden az SGK'ya bildirilen, part-time (kısmi süreli iş akdi) çalışanlar, ev hizmetlileri, çağrı üzerine çalışanların, 30 günden eksik kalan süreleri için GSS primi ödeme ve gelir testine gitme zorunluluğu olduğunu açıklamıştık. Bugün de bir yıl içinde 30 günden çok ücretsiz izin kullananları ele alacağız.

'GELİR TESTİNE GİT' DENEBİLECEK
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 67'nci maddesine 611 Sayılı Torba Kanun ile ilave edilen fıkraya göre, "4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56'ncı ve 74'üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıkları devam eder" denilerek 4/A'lı yani SSK'lı olarak çalışan işçilerin ücretsiz izinleri de takip edilecek ve yıl içinde 30 günü aştığı andan itibaren ücretsiz izinde geçen süreler için işçilerden (işverenlerden değil) GSS primi talep edilip gelir testi istenecek.
Fıkra içinde görülen, 4857 sayılı yasanın 56 ve 74'üncü maddeleri gereğince işçilere yıllık izinlerini geçirmek için 4 güne kadar verilen ücretsiz izinler ile doğum yapan kadınların doğumdan sonraki 8 haftalık doğum izni sonrasında alabilecekleri 6 aylık ücretsiz izinler dışında, aldıkları veya işverenlerce verilen ücretsiz izinler takip edilecek.
İşverenler veya mali müşavirler, çalışanları SGK'ya ücretsiz izin olarak bildirirken 19, 20 ve 21 kodunu kullanıyorlar. SGK, sadece 21 kodunu takip edecek ve 21 koduyla bildirilen ücretsiz izin süresi 1 takvim yılı içinde 30 günü aşarsa, işçiye "Gelir testine git, sonra da ücretsiz izin süreleri için SGK'ya GSS primi öde" diyecek.

KAMU GÖREVLİLERİNE TORPİL UYGULAMASI
Memurlarda ise durum farklı; kısaca kamu görevlisi diye adlandırabileceğimiz kesim, kurumlarından bazı hallerde aylıksız izin alabilmektedir. İşte aylıksız izin alan memur prim ödemeden, eş ve çocukları da yine prim ödemeden Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmaya devam edecekler.

BELGE TUTMA, DÜZENLEME YETKİ VE GÖREVİ İŞVERENDE

Ali Bey, çalışanlarla ilişkilerde mağduriyet yaşayan birçok işveren de var. Dürüst işverenler için de bilgilendirici bir yazı hazırlayamaz mısınız? İclal BERKSAN
İşverenlerden kötü niyetliler olduğu gibi işçilerden de kötü niyetliler olabilir. Sizlere verebileceğim tavsiye, her şeyi yazılı yapmanızdır. İşçinin iş için size başvurusundan, çalışma süresince yapılan her türlü işlemlere ve işten çıkarma süreci boyunca yapacağınız her şeyi yazmalısınız. Zira, iş hukukunun genel karakteristiği gereğince işçinin sadece
işverenin yasal emir ve talimatlarına uyma yükümlülüğü vardır; işverenin ise kayıt ve belge düzenleme, tutma görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. İşçi iddiada bulunduğunda işveren olarak siz yazılı şekilde o iddiayı çürütmezseniz mahkemede işçinin dediği doğru kabul edilir. Mesela, ücretlerinizi banka yoluyla ödeme zorunluluğunuz varsa siz parayı elden ödeyip imza attırmış olsanız bile "Ödemeyi almadım" diyen işçiye karşı banka kayıtlarıyla ödeme yaptığınızı kanıtlayamazsanız aynı parayı tekrar ödersiniz.