Advertisement

Yargıtay tarafından da onanan Ankara 1. İş Mahkemesi'nin kararıyla Türkiye'de hiç sigortası olmayan gurbetçi işçilerin yaptıkları yurtdışı borçlanmanın Bağ-Kur'a değil, SSK'ya sayılmasıyla Almanya'da işe girişlerin de Türkiye için işe giriş tarihi olduğuna karar verildi

Gurbetçi işçi R.Y. uzun yıllar Almanya'da çalışmış ve sonrasında Türkiye'ye gelip Almanya'da geçen çalışmalarını borçlanmak istemişti. SGK, "Senin Türkiye'de hiç çalışman yok" diyerek (Sosyal Güvenlik Reformu ile) 2008 yılında getirilen uygulamayla işçi R.Y.'nin yurtdışı borçlanmasını Bağ-Kur'a saydı ve hem daha geç emekli edip hem de daha az emekli aylığı vermeyi amaçladı.
Ancak gurbetçi işçi R.Y. hakkını araması için Avukat Alpaslan Küçükdağ'a başvurup Ankara'da dava açtı. Dava sonunda Ankara 1. İş Mahkemesi güzel bir karara imza attı.
Gerekçeli karara göre, "...Davacının yurtdışında geçen bir kısım hizmetlerini borçlanması için davalı kuruma müracaat ettiği, kurumca davacının Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmasının olmadığı gerekçesiyle 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında değerlendirilerek işlem yapıldığı, Türk-Alman sosyal güvenlik sözleşmesinin 29. maddesinin 4. bendine göre bir kimsenin Türk sigortasına girişten önce bir Alman Rant Sigortası'na girmiş bulunması halinde Alman Rant Sigortası'na girişi Türk sigortasına girişi olarak kabul edilir hükmüne göre, davacının 26.03.2010 tarihli borçlanma talebinin 4/1-a (SSK) kapsamında geçerli olduğunun tespitine ve davanın kabulüne karar verilip,
■ Davacının sigorta başlangıç tarihinin 15.11.1978 olduğunun tespitine,
■ 26.03.2010 tarihli borçlanma talebinin kabulüne, aksine kurum işleminin iptaline, karar verilmiştir". Karardaki en önemli husus, 3201 sayılı Kanun'da 2008 yılında yapılan değişiklikle Türkiye'de sigortası olmayan gurbetçilerin yurtdışında geçen çalışma sürelerini borçlansalar bile bu borçlanma Bağ-Kur'a sayılıyordu; artık dava açanlar SGK'yı dize getirip SSK'ya saydıracaklar.
İkinci önemli husus ise Almanya'da işe giriş tarihinin Türkiye için de işe giriş tarihi kabul edilmesidir ki bu durumda davacı işçi 9000 gün prim ödeme yerine 5000 gün prim ödeyip emekli olacak. Ayrıca 9000 gün prim ödemekle alacağı emekli aylığından daha fazla para alacak. Zira Türkiye'dekiler çalıştıkça alacakları emekli maaşlarını düşürüyorlar, gurbetçiler de borçlandıkça maaşlarını düşürüyorlar.

 

YARGITAY DA ONADI

Mahkemenin bu iki güzel kararı içeren hükmünü SGK, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nden temyiz etti ama Daire, 2011/18418 esas sayılı kararıyla Ankara 1. İş Mahkemesi'nin kararını aynen onadı.