Advertisement

TBMM, THY çalışanlarına grev yasağı getiren maddeyi kabul etti ve Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderdi. Peki kanun yürürlüğe girerse THY personeli grev yapamaz mı? Tabii ki yapar. Sendikası grev
veya iş bırakma kararı aldığından grev yapar

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünkve2 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifinin içinde yer alan düzenlemeyle, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun "Grev ve Lokavt Yasakları" başlığına bir ek yapılarak grev ve lokavt yapamayacak işkollarına havacılık hizmetlerinde çalışanlar da eklendi. Anamuhalefet partisi CHP, konuyu Anayasa Mahkemesi ne götürürse olayın nereye varacağı belli de olmaz.

GREV HAKKI YASAKLANAMAZ
Şu an ILO'da sendikal haklar ve örgütlenme konusunda kara listeye alınmak üzereyiz ki bu son düzenlemeyle kara listeye girmemiz kesin gibi. Öte yandan imzaladığımız uluslararası sözleşmelere göre serbest olan örgütlenme ve eylem yapma hakkı da yerel kanunlarla yasaklanamaz. Hava-İş veya başka bir sendikaya üye hava çalışanları örgütleri grev veya iş bırakma eylemi kararı alsa ve üyeleri de bu karara uyarak işi bırakıp eylem yapsa ceza da verilemez. İşten de atılamaz. Türkiye deki hukuk yolları tüketilip olay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne giderse her bir işçi için Türkiye yüklüce tazminat öder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, "Örgütlenme hakkı eylem hakkını da içerir; sendikaları eylem kararı almış ve çalışan da buna uymuşsa, kendisine ceza verilemez" diyerek Türkiye'ye binlerce Euro ceza verdi. Hükümet geçen yıllarda TCDD makinistlerinin, trenleri istasyonlarda durdurma eylemlerine ceza vermekten imtina etmişti.

AİHM TÜRKİYE'YE CEZA VERMİŞTİ
1998 yılında köprü ve yollarda iş yavaşlatma eylemi nedeniyle Yapı-Yol Sen e gider kaybını ödeten ve eyleme katılan çalışanlara da iş bıraktırmaya varan cezalar uygulayan Türkiye yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2007 yılında tazminata mahkûm etti. AİHM, çalışanların barışçıl eylem yapabileceğine karar vermişti. Yapı-Yol Sen Sendikası tarafından açılan davada, 1998 yılında yapılan köprü ve otoyollarda iş bırakma eylemi nedeniyle oluştuğu iddia edilen 70 bin TL lik maliyetin ceza olarak sendikadan alınması karara bağlandı. Sendika tarafından ödenen 33 bin 650 Euro'nun Avrupa Bankası faiz oranı uygulanarak geri ödenmesine ve 12 bin 600 Euro da manevi tazminata karar verilmişti.
AİHM'nin kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 11 inci maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti nin hak ve özgürlükleri garanti ettiği, bunun da toplu pazarlık ve toplu eylem hakkını içerdiği ifade edildi. Türkiye nin iç düzenlemelerini bu hükme uygun yapmadığı sonucuna varan AİHM, çalışanları arasında ayrım yapma hakkı saklı kalmak üzere, memurların geniş kesimi için örgütlenme özgürlüğünün gereğini yerine getirecek araçların kullanımına izin verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

 

Uzmanlık sürerse 46 yaşında emeklisiniz

12.04.1972 tarihinde doğdum.1992 yılında askere gittim,1993'te askerliğimi er olarak bitirdim. 03.06.1994 tarihinde de TSK'da uzman erbaş olarak göreve başladım. 2003 yılında 15 ay olan askerlik borçlanmamı ödedim. Bu mevcut tabloya göre emekliliği ne zaman hak ediyorum ve bana ne zaman maaş bağlanıyor. Metin Özaydın
01.06.2002 gününe (4759 sayılı yasaya) göre fiili hizmetiniz 8 yıldır. Bu sürenin 4'te biri kadar da (2 yıl) fiili hizmet zammınızla 03.06.1 994 başlangıcınız 03.06.1992, ayrıca 15 ay askerliği de ödediğinize göre 03.03.1991 olmuş. Buna göre emeklilikte baz yaşınız 52 olup, toplam uzmanlık süreniz 1.6.2012 itibarıyla 18 yıl olup bu sürenin 4'te biri kadar (4 yıl, 6 ay) fiili hizmet zammınız birikmiş. Bugün itibarıyla emeklilik yaşınız 47 yaş 6 aydır. 201 7 yılına (45 yaşına) kadar uzmanlığa devam ederseniz emeklilik yaşınız 46 yaş 3 aya düşecek.

 

Babanız memursa yetim aylığınız kesilmez

1967 doğumluyum, 1987 sigorta başlangıcım var. 1994'ten başlayarak isteğe bağlı primimi 2008 yılına kadar ödedim. Şu anda primlerim yatırılmıyor. Babamdan dolayı yetim aylığı alıyorum. Sigortalı işe girsem aylığım kesilir mi? Emekli olmak için ne yapmalıyım? Şerife Çıvgın
Babanız memur veya memur emeklisi olarak vefat etmişse, SSK'lı olsanız da SSK'dan emekli olsanız da, Bağ-Kur'lu iş kursanız da Bağ-Kur'dan emekli olsanız da yetim aylığınız evlenmediğiniz sürece kesilmez. Emeklilik için ise 5225 günle SSK'dan emekli olursunuz. Verdiğiniz bilgilere göre 1994-2008 arasında primleri ödemişseniz emekliliğiniz çoktan gelmiş.