Advertisement

YILDA BİRDEN FAZLA ALIM SATIM YAPANLAR TESPİT EDİLİP VERGİ BORCU VE CEZASI ÇIKARILIYOR

Yılda birden çok araç veya gayrimenkul alıp sattıysanız Maliye sizi geçmişe dönük gerçek gelir vergisi mükellefi yapıyor. Maliye daha önce yayınlanan 'özelge'ye göre, galerici ya da emlakçı olmadığı halde bu işten para kazananların peşinde

Geçtiğimiz şubat ayında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayında, yılda bir defadan fazla araç veya gayrimenkul alıp satanların incelemeye alındığını ve hepsine de mektup gönderildiğini açıklamıştı. Şimdi de incelemelerden çok sayıda kişi geçmişe dönük olarak vergi mükellefi yapılmaya başlandı. Maliye Bakanlığı konuyla ilgili bir "özelge" yayınlamıştı.
İnternet üzerinden veya şahsi olarak ikinci el araç alım satımı yapanları tespit etmek isteyen Maliye, vergi kaydı olmadığı halde çok sayıda araç alıp satanlara vergi cezası uygulamaya başladı. Konuyla ilgili ilk Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Ekrem Şimşek, "Bu işle ilgili ticarethane açılması gerekiyor. Demek ki 3'ten fazla yapıyorsun, vergisini vermek zorundasın. Gelir vergisi, KDV ödemek zorundasın. Gelir İdaresi Başkanlığı da bu konuyla ilgili 623 bin kişiye inceleme mektubu gönderdi" demişti.

'YILDA 20 ARAÇ SATAN ÖĞRETMEN VAR'
Geriye dönük olarak noter kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil kayıtlarının TC Kimlik numaraları üzerinden incelemeye tabi tutulduğunun altını çizen Ekrem Şimşek, "Yılda 10 ila 20 adet arası araç alım satımı yapan doktorlar, öğretmenler var" diyerek sıkıntıya dikkat çekmişti. Yılda 3'ten fazla araç alıp satan 623 bin kişiye mektup gönderilirken, denetim elemanları da 1'den fazla araç ve gayrimenkul alıp satanları incelemeye aldı.
Şimşek, 2011 yılında galeri, otomobil yetkili satıcısı ve kişilerle birlikte toplam ikinci el araç satışının 3 milyon 700 bin adet olduğunu vurgulamıştı. Maliye, geriye dönük olarak noter kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil kayıtlarını TC Kimlik numaraları üzerinden incelemeye tabi tuttu.

Görüş alınıp 'Defter tutacaksın' denildi
İhale ile aynı yıl içinde 2 kez gayrimenkul alan birisine de Maliye, 2008, 2009 ve 2010 yılı için vergi mükellefi yapıp, vergi borcu çıkardı. Mükellef şikâyet edince de özelge yayınlandı. Üstelik kişi aynı yıl içinde alıp sattığı binaların değer artışları için vergisini de zamanında Maliye'ye bildirip ödemişti. Ancak, Maliye "Bu yetmez, resmi defter tutacaksın" dedi.

 

Özelge nedir?

Özelge Maliye Bakanlığı'nca veya Maliye Bakanlığı'nın yetkili kıldığı makamlarca mükelleflerin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve uygulamada şüphe duydukları noktalarla ilgili verilen yazılı açıklamalardır. Bu yazılı açıklamalar mükellefin isteği üzerine veriliyor ve yetkili makamlara kanun gereğince gerçekleştirilmesi mecbur kılınıyor.

 

Maliye Bakanlığı Özelgesi

'Vergi dairesinin işleminde yasal isabetsizlik bulunmuyor'
Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01/170149-VUG-359, GVK Md. 37, 6111 s. K. Md. 5
BİRDEN FAZLA GAYRİMENKUL SATIMININ TİCARİ KAZANÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİ
Gayrimenkullerin iktisap tarihinden sonra aynı kişiye farklı tarihlerde veya farklı kişilere aynı tarihte veya birbirini izleyen tarihlerde satılması durumunda yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesine göre ticari kazanç olarak vergilendirilmesi hk.
18.08.2008 tarihinde (...) İcra Müdürlüğü'nün açtığı ihalede satın aldığınız iki adet gayrimenkulden birini 16.06.2009 tarihinde, diğerini 06.09.2010 tarihinde satarak değer artış kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamelerinizi (...) Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verdiğinizi, ancak adı geçen vergi dairesinin incelemesi sonucu 2006 yılında iki adet olmak üzere beş yıl içinde dört gayrimenkul satışınız nedeniyle ticari faaliyet kapsamında mükellefiyet tesisinin gerektiğinin bildirildiği, 6111
sayılı Kanun kapsamında beş yıl geriye yönelik Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Yıllık Gelir Vergisi
beyannamelerinizi elektronik ortamda verdiğinizi, vergi dairesi tarafından sonradan ticari kazanç yönünden mükellefiyet açılması nedeniyle, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında defter tasdiki yaptırmadığınızı belirterek, söz konusu gayrimenkul satışları nedeniyle elde ettiğiniz gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği ile ticari kazanç olarak vergilendirilmesi halinde gayrimenkullerin alımı sırasında ödediğiniz Katma Değer Vergisi tutarlarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar uyarınca, konu hakkında ilimiz (...) Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce adınıza yapılan işlemlerde herhangi bir yasal isabetsizlik bulunmamaktadır.