Advertisement

5510 sayılı Kanun'un geçici 17. maddesi gereğince 30.04.2008 tarihi itibarıyla Bağ-Kur'a 60 aydan çok borcu olanların borcu otomatik olarak silindi. Daha doğrusu yasa gereği SGK'nın silmesi gerekiyordu. SGK hem borcu silmedi hem de vatandaşa sanki borcu varmış gibi işlem yapıp, SSK emekliliğinden etmeye çabalıyor...

Ali Bey, 1982 yılından beridir vergi ve Bağ-Kur mükellefiydim ama primlerimi düzenli ödemedim. Aralarda da 5000 güne yakın SSK'lı çalışmam var. Bağ-Kur beni 2012 yılında çağırıp "Borcun var, bu borçları SSK'ya ödenmiş primlerinden düşelim" dedi benden mahsup dilekçesi aldı. Meğer bu dilekçeyi vermeseymişim zaten SSK'dan emekli olacakmışım. Bağ-Kur beni kandırdı ve şimdi de SSK günlerimi sildi. Mahsup işlemini iptal ettirmek istedim bu sefer de "Olmaz "dediler. ■ Ömer Değirmenci-İstanbul
Ömer Bey, gönderdiğiniz yazıları inceledim. SGK "Mahsup işlemi bitti" diye işlem yapılmamasına yönelik görüş yazısı yazmış. Esasında adamın Bağ-Kur'u geçici 17. madde gereği 30.04.2008 günü itibarıyla durdurması gerektiğinden SSK'larınızın hepsi geçerliydi. Yani siz kendiniz isteseniz dahi SGK'nın mahsup talebinin işleme alınmaması lazımdı. SGK yasadışı şekilde sizi tuzağa düşürmüş ve mahsup dilekçesi almış. Çünkü, sizin 30.04.2008 günü itibarıyla 5510 sayılı Kanun'un geçici 17. maddesi gereğince hem hiç Bağ-Kur'unuz yok hem de hiç Bağ-Kur borcunuz yok. Bağ-Kur olmadığından aynı dönemdeki SSK sigortalılığınız geçerlidir. Çakışma da yoktur. Bir şekilde sizi emekli etmemek için yanlış yönlendirip dilekçe almışlar ve mahsup istemişler. Mahsubu da yasadışı şekilde sonlandırdıklarından sizin yasal olan SSK'nızı silip, yasadışı olan Bağ-Kur'u geçerli yapmışlar. Şimdi, SGK mahsup iptal dilekçenizi reddettiğine göre SGK'yı dize getirmenin tek yolu, yasaya uydurmanın tek yolu mahkemedir. İş mahkemesinde dava edin.

YASAYI OKUMAYI BİLMEYEN SGK YETKİLİSİ VAR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 30.04.2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren geçici 17. maddesi hükmüne göre, "Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Prim borcuna ilişkin süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez."

BORCU SGK OTOMATİK SİLECEKTİ
5510 sayılı Kanun'un geçici 17. maddesinde, 30.04.2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalıların, sigortalılık sürelerinin belirlenmesi, durdurulması, değerlendirilmesi ve yeniden başlatılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, çıkarılacak tebliğe atıfta bulunulmuştur. 5510 sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğin A3. maddesine göre 5 yılı aşan borç nedeniyle sigortalılığın durdurulması uygulaması 1 Şubat 2009 tarihinde başlatılmış, sigortalılara 6 aylık ödeme süresi tanınmıştır.
5510 sayılı Kanun'un geçici 17. maddesi gereği, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, 30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin çıkarılan tebliğin yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde (02.08.2009 tarihi), prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulmalıydı.
Örnek-1: 01.07.199830.05.2007 tarihleri arasında vergi mükellefi olduğu için 4/b sigortalılığı tescil edilen sigortalı (A)'nın 03.08.2009 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmamışsa sigortalılığı 01.07.1998 tarihi itibarıyla durdurulacak, sigortalılığın durdurulduğu bu dönemler arasında sigortalı (A)'nın 4/A sigortalısı olarak prim ödemesi varsa 4/A sigortalılık süreleri geçerlilik kazanacaktır.