Advertisement

Dün gazetelerde, öğrencisi tarafından derste bıçaklanarak öldürülen Sevilay Öğretmen için, "Bakan 'şehit' dedi, devlet kabuletmedi" başlıklı haber vardı. Ancak konu, yasalarımıza göre değil, kamuoyu terminolojisiyle değerlendirilmektedir.

KANUNLAR ŞEHİDİ BELİRLEMEZ
Şehitlik dini terminolojiyi ilgilendirir. Kimin şehit sayılacağı veya sayılmayacağıyla ilgili yasalarımız bir belirleme yapmamıştır, yapamaz da. Kamuoyunun şehit dediğine yasalarımız "vazife-görev malulü" der. Öğretmen, eski (1.10.2008 öncesinden beri) memur olduğundan ve görevi başındayken saldırıya uğradığından vazife malulü sayılacak ve hakkında 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile ayrıca şartları oluşmuşsa 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uygulanacak ve geride kalanlara dul-yetim aylığı bağlanacaktır. Bağlanacak aylıkta öğretmen 30 yıldan az memuriyet yapmışsa 30 yılı varmış gibi, 30 yıldan çok hizmeti varsa bu hizmeti dikkate alınarak emekli aylığı hesaplanacaktır.

BAĞLANAN AYLIK ÖĞRENCİDEN İSTENECEK
Yine 5434 ve 5510 sayılı kanunlar gereğince (Md. 39), "Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir..." denildiğinden öğretmenini bıçaklayan öğrenciden, öğretmenin geride kalan yakınlarına bağlanacak ve ödenecek emekli aylıklarının peşin tutarının yarısının bir defada ödenmesi için işlem yapılacak.

TEMMUZ 2012'DE ÇIKAN ŞEHİTLİK KANUNU
Kamuoyunda, vatandaşlarda şehit veya gazi sayılacak denilen ve 12 Temmuz 2012 günü Resmi Gazete'de yayımlanan, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile özellikle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde ev veya para ödenmesi için olayın terörden kaynaklanması gerekmektedir. Bu sebeple öğretmen hakkında 3713 sayılı Kanun'dan kaynaklanan ev ve para ödemeleri yapılmayacaktır.


Öğrenciler 25 yaşına kadar GSS primi ödemez

Ben üniversite öğrencisi olduğum halde GSS yapmışlar. Ben babamın sigortasından faydalanıyorum ve bana 975 TL borç çıkarmışlar. Ben her sene SGK'ya öğrenci belgesini veriyordum. Bu yüzden gelir beyanında bulunmadım. Bana yardımcı olun. Hilmi Abil
Hilmi kardeşim, 5510 sayılı Kanun gereğince çocuklar 18 yaşına kadar sorgusuz sualsiz ana-babaları üzerinden sağlıktan yararlanırlar. Lise öğrencisi 20, önlisans-lisans öğrencisi ise 25 yaşına kadar sağlıktan yararlanır. Yüksek lisans (master) ve doktora öğrencileri ise öğrenci sayılmaz. Siz kaç yaşındasınız, hangi okulda ne öğrencisisiniz yazmamışsınız. Bu sebeple durumunuz yukarıda açıkladıklarıma uygun ise SGK'ya dilekçe verin. Değilseniz bu parayı ödemeniz gerekir.