Advertisement

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumsal olarak 2006 yılında birleşmişti ama eski SSK'nın uyguladığı 506 ve 2925, eski Bağ-Kur'un uyguladığı 1479 ve 2926 ve eski TC Emekli Sandığı'nın uyguladığı 5434 sayılı kanun aynen yerinde durduğundan, SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve kamu görevlileri için (tek kurumda) ayrı ayrı kanunlar uygulanıyordu. Uygulama kanunlarının birleştirilmesi için, 5489 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" 19.04.2006 günü TBMM tarafından kabul edildi ama Cumhurbaşkanı yeniden görüşülmek üzere 10.05.2006 günü iade etti. TBMM'ye gönderilen kanun yeniden görüşüldü ve 31.05.2006 günü kabul edilerek 5510 sayılı kanun olarak 16.06.2006 günü Resmi Gazete'de yayınlandı.

ANAYASA MAHKEMESİ 5510'U KENDİLERİ İÇİN BOZDU
5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" Cumhurbaşkanı'nca onaylandı ama aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı hem de 117 CHP milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme 2007 yılı ocak ayında yürürlüğe girecek olan yasanın Aralık 2006'da 22 maddesini iptal etti, 6 maddesinin de yürürlüğünü durdurdu. İptal edilen 22 maddenin hepsi 5434 sayılı kanunla ilgiliydi, SSK ve Bağ-Kur'luları mağdur eden hiçbir madde iptal edilmemişti. Hatta kendilerine daha fazla emekli ikramiyesi ödenmesi için CHP'nin iptal talebinde bulunmadığı bir maddeyi bile iptal etmişlerdi.
Anayasa Mahkemesi'nin iptalini tek bir cümleyle açıklamak gerekirse; herkes eşittir, Anayasa Mahkemesi üyeleri de dahil kamu görevlileri daha çok eşittir. Zira 5510 sayılı kanun ile SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve kamu görevlilerinin emekli aylığı çalıştıkça düşürülüyordu ama Anayasa Mahkemesi, "SSK ve Bağ-Kur'lulara her türlü muameleyi yapabilirsiniz, aralarında bizim de olduğumuz kamu görevlilerine (memurlar, askerler, öğretim üyeleri) ise dokunmazsınız" demişti. Bu sebeple, şimdi 1.10.2008 öncesinde memur olanlar için eski 5434 sayılı kanun uygulanmaktadır. SSK ve Bağ-Kur'lular için ise yeni (berbat) kanun olan 5510 uygulanmaktadır.

İSTEĞE BAĞLILAR MAĞDUR OLMAYA DEVAM EDECEK
Ankara 19. İş Mahkemesi, 5510 sayılı kanunun 51. maddesinde düzenlenen isteğe bağlı sigorta uygulamasının, Anayasa'nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı savıyla iptalini istemişti.
www.alitezel.com web sayfamın yazarlarından Vedat İlki'nin altını çizdiği gibi "sigortalılara bir acı haber Anayasa Mahkemesi'nden geldi". Anayasa Mahkemesi, 1.10.2008 gününden önce SSK'ya isteğe bağlı prim ödediği halde bu tarihten sonra isteğe bağlı ödemeleri Bağ-Kur'a sayılan ve bu sebeple daha geç emekli olacak ve daha az emekli aylığı alacak olan isteğe bağlı sigorta uygulamasını Anayasa'ya aykırı bulmadı.
Ancak kendileri için isteğe bağlı Emekli Sandığı uygulamasının, isteğe bağlı Bağ-Kur'a sayılmasını ise eşitliğe aykırı bularak iptal etmişti. Yani kendileri de dahil kamu görevlileri için yapılan en ufak hak kaybına neden olacak düzenlemeleri "Eşitliğe aykırı" diye iptal eden Anayasa Mahkemesi, iş SSK ve Bağ-Kur'lulara gelince, "Eşitliğe aykırı değil" diyerek reddetmektedir. Bu iptal talebinin reddiyle artık SSK'nın isteğe bağlıları Bağ-Kur'un isteğe bağlısı sayılmasına devam edecek ve daha geç emekli olup daha az emekli aylığı alacaklar.