Advertisement

Mayıs 2008'e kadar işe giriş başlangıcı olan 4/A sigortalısı kadınların prim günü şartı çalışma sürelerine bağlı olarak 5000 güne kadar düşerken, bu tarihten sonra işe girenler 7.200 günü bitirmek zorunda. Kadınlar bu şart yerine gelse bile en erken 58 yaşında emekli olabilir

Bugün sizlere eski adıyla SSK yeni adıyla 4/A sigortalısı olan kadınlarımızın hem normal hem de yaşlılıktan emeklilik şartlarını ve kademelendirmeye göre emeklilik yaşlarını vereceğiz. Eski adıyla SSK yeni adıyla 4/A’lı olarak emekli olacak olanlar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir. Tablodaki işe başlama tarihinden maksat, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya özel banka/Borsa sandıklarının iştirakçisi olarak ilk kez sosyal güvenlik sistemine dahil olunduğu tarih. Çıraklık ve staj süresi ise sigortalılık başlangıcı değil. Yukarıdaki üç şartın tamamının gerçekleşmesinden sonra talep ile emekli olunabilir. Hangi kurumdan emekli olunacağının tespiti; son 7 yıllık prim/kesenek ödeme süresi (boş geçen süreler sayılmaz) içinde en çok hangi kuruma prim ödenmişse o kurumdan ve o kurum mevzuatına göre belli edilir.

 

01.05.2008 SONRASI İŞE GİREN KADINLAR İÇİN ŞARTLAR NE?

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınların 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7000 gün değil 7200 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti de 7200 günü tamamlayacakları zamana göre belli edilir. Buna göre;

1) 7200 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58,

2) 1/1/2036 ile 31/12/2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 59,

3) 1/1/2038 ile 31/12/2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 60,

4) 1/1/2040 ile 31/12/2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 61,

5) 1/1/2042 ile 31/12/2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 62,

6) 1/1/2044 ile 31/12/2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayanlar için 63,

7) 1/1/2046 ile 31/12/2047 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayanlar için 64,

8) 1/1/2048 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayan kadınlar için ise 65 yaşında emekli olurlar.

İki meslek grubunun yıpranması kaldırıldı

1.10.2008 gününe kadar basın ve gemi adamları yıpranmalı (ilave sigortalılık süreli) olarak çalıştılar ve yıpranma hakkı 1.10.2008 günü kaldırıldı. Şimdi gazetecilerin emeklilik hesaplaması için hangi işlemleri yapacaklarını açıklayacağız. 1-23.05.2002 gününe kadar SSK hizmet cetvelinde ne kadar (2A veya 3A gününüz var toplayın ve çıkan sonucu dörde bölün. Mesela, 23.05.2002 gününe kadar basında (2A veya 3A) olarak 3200 gününüz varsa dörde böldüğünüzde 800 gün edecektir. 800 gün de 2 yıl, 2 ay, 20 gün eder. (SGK’da yıl 360, ay da 30 gündür) 2-Şimdi bulduğunuz dörtte birlik gün sayısı kadar ilk işe girişinizi geriye çekin ve bulduğunuz işe giriş tarihine göre tablodan emeklilik şartlarınızı bulun. 3Son olarak da ilk işe girişinizden 1.10.2008 gününe kadar olan basın (2A veya 3A) günlerinizi toplayın ve dörde bölün. Çıkan gün sayısı kadar da tablodan bulduğunuz emeklilik yaşınızdan düşme hakkınız var ve ilk işe girişinizi de bu süre kadar geriye çekme hakkınız var.

YAŞLILIK ŞARTLARIYLA EMEKLİLİK OLABİLİYOR

Bazı çalışanların prim ödeme gün sayıları 5000’lere ulaşamaz, işte onlar için daha az prim ödeme gün sayısı ile ilerlemiş yaşlarında emekli edilmeleri de mümkündür. Kadınların SSK’dan 3600 gün ile yaşlılıktan emeklilik şartları (08.09.1999 öncesi işe girenler): 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 sayılı kanun ile eklenen 506 sayılı kanunun geçici 81. maddesinin (A) bendine göre; 08.09.1981’den (dahil) önce işe başlamış olan kadınlar 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla eskinden olduğu gibi 50 yaşında emekli olacaklardır. 4759 sayılı kanuna göre ise; 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış, 50 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlar (yani 3 şartı da yerine getirmiş olanlar) istekleri halinde emekli olabilirler. Yukarıdaki şartları yerine getiremeyenler ise; Aşağıdaki 3 şarttan hepsini tamamladıkları tarihe göre 50 yaşından geç emekli olacaklardır ve emekli olacakları yaşlar aşağıdaki gibidir: I-En az 15 yıllık sigortalılık süresi (işe başlama tarihinden emekliliğe kadar geçen süre) II-En az 3600 gün malullükyaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak) III-50 yaşını tamamlamış olmak.

Kadınların SSK’dan 4500 günle yaşlılıktan emeklilik şartları

(09.09.1999 ile 30.04.2008 arasından işe girenler)

09.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında işe giren kadınların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır. Görüldüğü üzere, 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik şartlarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamış iken kısmi emeklilik için 25 yıllık bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir.

Kadınların SSK’dan 5400 günle yaşlılıktan emeklilik şartları

(01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler)

01.05.2008 ve sonrasında işe girmiş kadınların 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gün uygulanır. Diğerleri içinse yaş, 1) 1/1/2036 ile 31/12/2037 arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar için 62, 2) 1/1/2038 ile 31/12/2039 arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar için 63, 3) 1/1/2040 ile 31/12/2041 arasında 7200 günü tamamlayan kadınlar için 64, 4) 1/1/2042 tarihinden itibaren ise kadınlar için 65 olarak uygulanır.