Advertisement

Ülkemizde çalışanların büyük kısmı Maliye ve SGK'ya asgari ücretli olarak bildirilmektedir. Yeni çıkarılacağı duyurulan ücretlilere vergi iadesi konusu ise hem sadece sağlık ve eğitim giderlerini kapsadığından hem de asgari ücretlilerin vergisi az olduğundan bir anlam ifade etmez

Vergi dilimlerinde 01.01.2012 tarihinden itibaren ücret dışı gelirlere uygulanacak tarife yıllık kazanca göre;
■ 10.000 TL'ye kadar kazançlarda yüzde 15
■ 25.000 TL'lik kazancın 10.000 TL'si için 1500 TL, fazlası yüzde 20
■ 58.000 TL'lik kazancın 25.000 TL'si için 4500 TL, fazlası yüzde 27
■ Ücret gelirlerinde ise 88.000 TL'lik kazancın 25.000 TL'si için 4500 TL, fazlası yüzde 27
■ 58.000 TL'yi aşan kazançların 58.000 TL'si için 13.410 TL, fazlası yüzde 35
■ Ücret gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL, fazlası yüzde 35'tir

ASGARİ ÜCRETLİNİN ALABİLECEĞİ VERGİ İADESİ
Aylık brüt gelir: 940.50 liradır. Yıllık brüt gelir: 940.50 x 12= 11.286 TL'dir. Vergi iadesi için fatura-fiş toplanacak % 10'luk tutar: 1128 liradır.
Asgari ücretli, eğitim ve sağlık gideri belgesi (1128 liralık) bulabilirse, yıl sonunda Maliye'nin web sayfasından beyanname dolduracak ve 1128 liranın yüzde 15'i kadar, yani 169 lira yıllık vergi iadesine hak kazanacaktır.

SADECE EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERİ
Asgari ücretli birinin eline asgari geçim indirimi hariç 670 lira gibi net kazanç geçmektedir. Asgari ücretlinin çocuğu özel okula gidebilir mi? Asgari ücretli, özel hastaneden para ödeyerek sağlık yardımı alabilir mi? Bana göre bu soruların cevapları hayır. Öyleyse asgari ücretli yıl sonunda ne eğitim ne de sağlık gideri faturası bulabilir. Bulsa internetten e-beyanname doldurabilir mi? Bütün bunların cevapları evet olsa bile yıllık alabileceği vergi iadesi sadece 169 liradır.

ÜCRETİ YÜKSEK OLANIN ŞANSI VAR
Aylık brüt geliri 5000 lira olanın vergi iadesi ise şöyledir:
12 aylık brüt kazanç: 60 bin lira, fatura verebileceği yüzde 10: 6000 liradır.
6000 liralık eğitim-sağlık faturası bulabilir ve bunu da yıl sonunda maliyeye e-beyanname doldurup verirse alacağı yıllık vergi iadesi tutarı; 6000 x % 27= 1620 liradır.

 

15 yıldan az memur olana ikramiye vermiyorlar

Ben 01.09.1986'da 657'ye tabi olarak çalışmaya başladım. Sonra 30.05.1991 tarihinde memuriyetten istifa edip SSK'lı oldum. 2007 yılı sonuna kadar da aralıksız çalıştım. Emekli olurken Emekli Sandığı'ndan olan hizmetlerim için ikramiye alabilir miyim? Metin Bakandı
Sayın okurum, 2012 Ocak ayında yapılan son düzenlemeyle geçmişte devlet memuru olup da istifa edenlere memuriyet süreleri 15 yıldan fazla ise (SSK'dan, Bağ-Kur'dan) emekli olduklarında ikramiyeleri ödeniyor. Sizin memuriyet süreniz ise 15 yıldan az olduğundan emekli olduğunuzda ikramiye alma hakkınız yok.