Advertisement

Malulen emekliliğin sağlıkla ilgili ön şartı, işe girildiğinde malul sayılacak derecede hasta olmamaktır, ama SGK, oranı ne olursa olsun işe girmeden evvel var olan hastalıklarda malulen emekli etmez. Mahkemeyle emekli olabilirsiniz...
Ali Bey, doğuştan rahatsızım ama işe girdiğimde hastalığım çalışmama engel olmuyordu. Yıllar geçtikçe arttı ve şimdi malulen emekli olmak istiyorum. Ancak SGK, bu hastalığım sebebiyle malulen emekli etmiyor, "Bu hastalık doğuştan varmış" diyor. Şimdi ne yapmalıyım? İsmi saklı

SGK, DOĞUŞTAN HASTALIĞI OLANDA ORANA BAKMAZ
Sayın okurum, malulen emekliliğin iki temel şartı var: Birincisi sigortalılık, ikincisi de sağlık şartları. Sigortalılık şartı olarak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır. Sağlık şartı olarak da işe girmeden evvel en az yüzde 60 oranından az hastalık veya rahatsızlığınız olup da sonrada bu oranın yüzde 60 veya daha fazla oranda olması gerekir. Yasa gereğince hastalık doğuştan da olsa işe girmeden evvel yüzde 60'tan az rapor oranına sahip olmak gerekir ve bu hastalık veya sakatlık işe girdikten sonra artmış ve yüzde 60 oranını aşmışsa malulen emekli edilebilirsiniz. Ama SGK oranı kaç olursa olsun işe girmeden evvel var olan rahatsızlıklarda, rahatsızlık sonradan artsa da emekli etmez. Bu sebeple sırasıyla şu işlemleri takip etmelisiniz: Önce işten çıkın ve SGK'ya malulen emeklilik için talepte bulunun. SGK sağlık raporu oranı sebebiyle reddederse SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz edin. İtirazınız reddolunca da iş mahkemesinde dava edin. Davanız için size örnek bir yargı kararı veriyorum.

 

ÖRNEK YARGI KARARI

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2008/9350
KİMLER MALUL (İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Sağlık Kurulu Raporundaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybedenler)

MALULİYET AYLIĞI İSTEMİ
(İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği)

MALUL SAYILMA (İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybedenler - Maluliyet Aylığı İsteminin Kabulü Gereği)

ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI
(Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi - İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3'ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği) 506/m.53

ÖZET: Davacı, çalışma gücünü 2/3 oranında kaybettiğinin ve maluliyet aylığına hak kazandığının tespitini istemiştir. Davacının ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki çalışma gücü kaybı oranının % 63 olduğu ve bu oranın 2/3 oranı karşılığını oluşturan % 66.66 oranının altında kaldığı gözetilerek; ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızası bulunmayan, görme kaybına ilişkin çalışma gücü kaybı oranı da eklendikten sonra, çalışma gücünün 2/3'ünü kaybetmiş konuma düşen davacının isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.