Advertisement

Ali Bey, 2004 yılından beridir aynı işyerindeyim ve yönetici asistanıyım, ayda 3000 lira net maaşım olduğu halde SGK'ya beni hep asgari ücretten bildirmişler. Bu sebepten işverenimi iş mahkemesinde dava etmek istedim. Avukatım, "Bu davayı hem işverene hem de SGK'ya karşı açmamız lazım" dedi. Bir de ekledi, "Davalı olacak olan SGK'da tıpkı işverenin gibi 'Dava reddedilsin, davacı işçi yalan söylüyor' der" dedi. Bu doğru mu mantığım almadı. İsmi Saklı
Sayın okurum, açmak istediğiniz dava "hizmet tespit davası"dır. Özelliği gereğince hem işvereni hem de SGK'yı dava etmek zorundasınız, avukatınız doğru ifade etmiş. Öte yandan davalı olan SGK'da tıpkı işvereniniz gibi davaya göndereceği avukatıyla sizin aleyhinize çalışıp davanın reddedilmesini ister.

KAYITDIŞILIK ÇEŞİTLERİ
3 çeşit kayıtdışılık var. 1 'incisi tam kayıtdışılık olup çalışan SGK'ya hiç bildirilmez. 2'ncisi aslında ayda 30 gün çalışıldığı halde SGK'ya 30 günden az bildirilmedir. 3'üncüsü de aslında daha yüksek ücret ödendiği halde SGK'ya asgari ücret veya daha düşük ücretle bildirilmektir. SGK bunlardan sonuncusu olan gerçek ücretten değil de daha düşük ücretten bildirilme olayına karşı şimdi meslek kodları ve mesleklere göre alınacak ücretleri belirlemeye çalışıyor. Daha doğrusu Primler Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili çalışıyor. Gerçi bu konu tartışmaya açık bir konu ama yine de SGK'nın primler dairesi, mesleklere göre asgari ücret tarifesi çıkarmaya çabalıyor.

SGK'NIN HUKUK İŞLERİ TERSİNE ÇABALIYOR
Tıpkı sizin gibi "Ücretlerim SGK'ya düşük bildirilmiş" diye iş mahkemelerinde "hizmet tespit davası" açılırsa, davaya SGK da avukat gönderecek ve "Davacının davası reddedilsin" diyecek. Yani, sizin davanızın mahkeme tarafından kabul edilmemesini isteyecek. Mantığınıza uymadı biliyorum, ama maalesef SGK bu. Davayı kazansanız aslında sizin cebinize tek kuruş girmeyecek, SGK, bu işverenden hem prim tahsil edecek hem de idari para cezası tahsil edecek ki verdiğiniz bilgilere göre bu dava sonunda SGK'nın işverenden isteyeceği rakam 300 bin lirayı geçer. Siz ise bu davanın kazanılması halinde ilerde emekli olduğunuzda daha yüksek bir emekli aylığına kavuşacaksınız.

SGK'NIN BAŞSIZ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR
Görüyorsunuz SGK'nın bir bölümü, düşük ücretlerden prim ödenmesin diye çabalarken, diğer birimi de düşük ücretlerin mahkeme yoluyla gerçek ücrete dönüşmesini engellemeye çabalar. Bu iki SGK biriminin başında birisi olsa birini Hanya'ya diğerini de Konya'ya gönderir mi?


Son KEY listesi yayınlandı

Kısa adı KEY olan Konut Edindirme Yardımı ödemelerinin tasfiyesiyle ilgili Kanunlar gereğince son KEY listesi mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. İsminizi ve alacağınızı öğrenmek için www.keyodemeleri.com web sayfasına giriniz.