Advertisement

Ali Bey, bu süt parası ile cenaze parası hakkında, SGK'nın veriyor dediğiniz yardım konusunda bizleri yanlış yönlendirdiniz. SGK'ya gittiğimizde memurlar "O adamın her dediğiyle gelmeyin buraya" diyorlar. Halkı düzgün bilinçlendirin lütfen. İbrahim Genç
İbrahim kardeşim ben sana ne diyeyim? Hangi SGK'ya gittin de süt veya cenaze ödeneği istedin? Bunu ağzınla mı istedin yoksa başvuru dilekçen var mı? SGK'dan sana cevap ağızla mı geldi yoksa yazıyla mı? "Ağzımla sordum yok öyle bir hakkın dediler ben de çıktım dışarı" diyorsan hata etmişsin. Şimdi git dilekçe ver; süt parası mı cenaze parası mı ne hakkın varsa SGK sana öder.

DEVLETİN AĞZI YOK, KONUŞAMAZ
Yurdum insanı, devleti de kendisi gibi kanlı-canlı bir şey sanır. Gidiyor devlet kurumuna artık karşısına kim çıktıysa, (odacı mı, daktilo memuru mu) fark etmez derdini ağzıyla anlatır. Karşısındaki kişi konuyu biliyor mu bilmiyor mu, doğru cevap verdi mi vermedi bakmaz. Aslolan ise devletin ağzı yoktur, devlete yazılı dilekçe veya formlarla başvurulur ve devlet de kâğıt ortamında cevap verir.

SÜT PARASI VE CENAZE ÖDENEĞİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, Cenaze ödeneği; 5510 sayılı Kanunun 37'nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir.
Emzirme ödeneği (Süt parası); 5510 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre; analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden verilir.

SGK TALEP ETMEYENE ÖDEMEZ
Gerek süt parası ve gerekse de cenaze ödeneğini SGK'nın ödemesi için ilgililerin SGK'ya yazılı olarak başvurması gerekir. Başvurmayana-talep etmeyene SGK para vermez. Ağzıyla başvurana da vermez. Ağzıyla sorup "Yok öyle bir şey" denince, arkasını dönüp gidene de vermez. Bu arada yazılı dilekçeyi doğum veya ölümün olduğu andan itibaren 5 yıl içinde isteme hakkınız var. Beş yıl dolunca para SGK'ya kalır.