Advertisement

Genel Sağlık Sigortası uygulaması gereğince hiç sosyal güvencesi olmayan kişiler, gelir testi yaptırıp SGK'ya her ay GSS primi ödeyerek sağlıktan yararlanır, ama çocukları sigortalı veya emekli olanlar beyanda bulunursa ana-baba sağlıktan bedava yararlanır

Ali Bey, anne ve babam için sağlık prim borcu çıkarmışlar, bunu ödeyecek güçleri de yok. Ben SSK'lı çalışıyorum ve evliyim, ana-babamı kendi üzerimden sağlıktan yararlandıramaz mıyım? Ayşe Topkulu
Ayşe Hanım, ana-babanızın geçimini temin ediyorsanız, yani onlara düzenli bakıyorsanız evet, bu tür hakkınız var. SGK'ya "Ana-babamın geçimini ben temin ediyorum" diye beyanda bulunursanız, aylık gelirleri asgari ücretin net rakamından az olmak kaydıyla bedava sağlık hizmeti aldırabilirsiniz.
1.1.2012 günü Türkiye'de zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması başladı. İsteseniz de istemeseniz de sosyal güvenlik şemsiyesi dışındaysanız, yani çalışan veya emekli değilseniz, SGK'ya her ay GSS primi ödemek zorundasınız. Ancak bakmakla yükümlü olunan kişilerin sosyal güvencesi yoksa, bunlar için prim ödemeden sağlıktan yararlanma hakkı var.
Bakmakla yükümlü olunan kişiler kimler? 5510 sayılı kanunun 3. maddesine göre şöyle:
5'inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60'ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkralarının dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylıkbağlanmamış olan;
a) Eşiniz,
b) Çocuklarınız; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308' sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarınız,
c) Ana-babanız; Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası...
Ana babaya geçim sağlamanın kriteri de; ana-babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olmasıdır.

SGK'YA GİDİP BEYAN VERİN
Ana-babanız kaymakamlığa gidip gelir testi yaptırmış ve bu teste göre kendilerine GSS prim borcu çıkmıştır. Veya hiç gitmemiş olup en yüksek rakamlardan GSS prim borcu çıkmıştır. Şayet gelir testi yaptırmış ve aylık gelirleri asgari ücretin netinden az çıkmışsa hemen SGK'ya gidip ana-babanızın geçimini sizin sağladığınızı beyan ederek, sağlıktan sizin üzerinizden bedava yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

 

Arabanıza aldığınız kişinin sağlık ve istirahat parasını siz ödersiniz

Ali Bey, ben geçen sene trafik kazası yaptım. Kazada yanımdaki arkadaşın parmağı kırıldı, rapor aldı. Bana geçenlerde tebligat geldi, baktım 5000 liralık bir cezadan bahsediliyor. "SGK'yı zarara uğrattım" diye bunu ben mi ödeyeceğim, yoksa zorunlu trafik sigortam karşılar mı? Ödeyecek kısmında Axa Oyak yazıyor. Semih Ünal
Arabanıza aldığınız kişiye iyilik yaparken kendinize de potansiyel kötülük yapıyorsunuz. Şayet kaza yaparsanız ve yanınızdaki kişi yaralanır veya vefat ederse, tüm sağlık masrafları ile kişinin istirahatli kaldığı süre boyunca ödediği SGK, ödediği istirahat paralarını sizden ister. Kişi ömür boyu sakat kalır ve SGK malul maaşı başlarsa tüm maaşları sizden peşin ister. Kişi vefat ederse geride kalanlarına verilecek tüm dul-yetim aylıklarını da sizden peşin peşin ister. SGK'nın isteyeceği para sigorta poliçeniz kapsamında ise sigorta öder, kalanını da siz ödersiniz.