Advertisement

Ali Bey, babam SSK emeklisi idi ve 2001 yılında vefat etti. Eşim de SSK sigortalısı idi, daha emekli olamadan 2008 yılında vefat etti. SSK bana sadece kocamdan dul aylığı bağladı, babamdan dolayı yetim aylığı bağlamadı. Ben çalışmıyorum, kendim de emekli değilim. Benim babamdan da aylık almam mümkün mü? Ayşe Mentik
Sayın okurum, gerek eski SSK gerekse yeni SGK zamanında, Sosyal Güvenlik Kurumu hem babadan hem de kocadan aylık alma durumunda ikisini birden vermeyip en yüksek aylık hangisinden alınabilecekse oradan dul veya yetim aylığı bağlamaktadır. Ancak bu konuda Yargıtay yani mahkemeler farklı düşünmektedir. Babanız 06.08.2003 gününden önce vefat ettiğinden, kocanız daha sonra vefat etmiş bile olsa hem babanızdan hem de kocanızda ikisini birden alma hakkına sahipsiniz. Bu konuda şimdi SGK'ya tekrar müracaat edin, vermediklerini belirten ret yazısından sonra iş mahkemesinde konuyu dava edin ve davanızda da aşağıda vereceğim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını örnek gösterin.

 

ÖRNEK YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/21 -21, K. 2012/223, T. 21.3.2012

■ ÖLEN EŞTEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI ALINMASI (06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı, Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı Alabileceği)
■ BABADAN DA ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANILIP KAZANILAMADIĞININ TESPİTİ (Ölen Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Alınması - 06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı, Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı Talep Edebileceği)
■ ÖLEN BABA VE EŞTEN DOLAYI ÖLÜM AYLIĞI TALEBİ (06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı, Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Ölüm Aylığı İsteyebileceği)
■ ÖLÜM AYLIĞI (Ölen Baba ve Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Talebi -06.08.2003 Tarihinden Önce Ölen Babası Nedeniyle Hak Sahibi Olan Davacı, Eşinden Ölüm Aylığı Almakta Olsa Dahi Evliliğinin Ölüm
Nedeniyle Son Bulmasından Sonra Babasından da Talep Edebileceği) 506/m.23, 65, 66, 68, Geç.91

 

ÖZET: Uyuşmazlık, ölen eşinden dolayı ölüm aylığı almakta olan davacının babasından da ölüm aylığına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. Davacı, ölen eşinden ölüm aylığı almaktadır. Davacı, ölen babasından dolayı ölüm aylığı talebini 04.01.2008 tarihinde dile getirmiştir. Davacının evli olması nedeniyle eşinin ölüm tarihinden önce ölüm aylığı talep etmesi mümkün değildir. Ancak 02.07.2005 tarih 5386 Sayılı Yasa'nın 2. Maddesi ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na eklenen Geçici 91. Madde ile getirilen düzenlemeye göre 06.08.2003 tarihinden önce ölen babası nedeniyle hak sahibi olan davacı, eşinden ölüm aylığı almakta olsa dahi evliliğinin ölüm nedeniyle son bulmasından sonra babasından da ölüm aylığı talep etme hakkına sahiptir. Davanın kabulü gerekir.