Advertisement

1994 yılından beridir çiftçilerin gerek tüccara gerekse de kamu kurumlarına sattıkları tarımsal ürünlerden yüzde 1 oranında Tarım Bağ-Kur kesintisi yapılıp, SGK'ya gönderilmekteydi. SGK bu oranı 2012 Mart ayında yüzde 5'e çıkarmıştı, ardından nisan ayında tekrar yüzde 1'e düşürmüştü. Şimdi de yüzde 2'ye çıkardı
2926 sayılı (Mülga) Tarım Bağ-Kur Kanunu gereğince, 26. 03. 1994 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri Nolu Tebliğ ile her çiftçi tarımsal ürün sattığında yüzde 1 oranında Bağ-Kur prim kesintisi yaptırmak ve ürün satın alan da kesintiyi yapıp eski adıyla Bağ-Kur'a yeni adıyla SGK'ya bu kesintiyi aktarmak zorundaydı.

SGK, 2012'DE YÜZDE 5'E ÇIKARMAYI DENEDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu bu oranı 2012 Mart ayında yüzde 5'e çıkarmayı denedi ama gelen tepkilerden sonra takip eden Nisan 2012'de tekrar yüzde 1'e düşürmüştü. Şimdi de 1 Mart 2012 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan, "Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine dair tebliğ" ile bu oranı yüzde 2'ye çıkardı, yüzde yüz oranında artırdı.

BU KESİNTİDEN KİMLER MUAF?
Aşağıda sayılan kişiler Ziraat Odaları veya Tarım İl-İlçe Müdürlükleri'nden muafiyet belgesi alarak kesintiden kurtulabilirler.
a) Emekli olanlar, b) Tarım Bağ-Kur hariç, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu veya memur olanlar, c)Tarımsal geliri yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalaması asgari ücretten az olanlar, ç) 65 yaşından büyük olanlar muafiyet belgesi alabilirler.
Kesintiden muaf olduğu halde sattığı tarımsal üründen kesinti yapılmış olanlar geriye doğru 10 yılı geçmemiş olmak kaydıyla SGK'ya başvurup kesintileri geri alabilirler.

SGK MAHKEMEDEN BIKMIŞ GİBİ
SGK'da genel kural, biz vatandaşa yasal hakkını vermeyelim onlar gitsin dava ile hakkını alsındır ve bu sebeple çiftçilerden 1994 yılından beridir Tarım Bağ-Kur kesintisi yapıp sonra da onları Tarım Bağ-Kur'lu saymazdı. Vatandaşların açtığı 150 binden (sadece Balıkesir'de 23 bin dava) fazla davayı kaybetmişti. Şimdi biraz akıllanmış yeni tebliğe göre; "1.10.2008 tarihinden önce yapılan prim kesintisi nedeniyle tescil işlemleri" diye başlık atıp çiftçilerin Tarım Bağ-Kur haklarını vereceklerini yazmışlar ama işi yine yokuşa sürüp kesinti belgesi getirin demişler. Kesinti belgeleri ise çiftçide değil, sadece tüccar ve SGK'da var. Çiftçi nereden bulsun geçmiş kesinti belgelerini?

 

Teşekkürler Urla

Urla Belediye Başkanı, Selçuk Karaosmanoğlu ve Basın Müşaviri Mustafa Özbesler'in daveti ile cuma günüm Urla'da geçti. Urla Kültür Merkezi'nde, çok sayıda Urlalıyı sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirdim ve sorularını yanıtlayıp sorunlarına çözüm önerileri geliştirdik. Akşamında da Ege Denizi'nin dalgalarının sesi ile URİT'te harika balıklar yedik. Başkanın odasında da çok sayıda Atilla Karaosmanoğlu kitapları var, cebinden satın alıp okunsun diye de dağıtıyor. Cehaletimi bağışlayın merak ettim kimmiş diye, (şimdiki Kemal Derviş gibi) Nihat Erim hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Dünya Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı ve planlamanın Türkiye'deki mimarı. Çok sayıda entelektüel gibi o da Urlalı, umarım sonunda ben de Urlalı olurum.