Advertisement

BAKKAL-MANAV-APARTMAN YÖNETİMİ DİKKAT!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1.1.2013 günü yürürlüğe girdi. İşyerinde istihdam edilecek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri çalıştırma zorunluluğu ise işyerinde çalışan işçi sayılarına göre peyderpey yürürlüğe girecek. Ancak yanında bir çırak bile çalışsa bütün işverenler 1.1.2013 itibarıyla risk değerlendirmesini yaptırmak ve işyerlerinde bulundurmak zorundalar. Bu nedenle bir an önce risk değerlendirmesini yapın veya yaptırın, tarih olarak da 1.1.2013 gününü yazın.

İŞYERLERİ TEHLİKE OLARAK ÜÇE AYRILIYOR
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerlerini üçe ayırıyor. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Bu sınıflandırmayla ilgili genelge 29 Aralık 2012 günlü Resmi Gazete'de yayınlandı ve NACE kodlarına göre de sınıflandırıldı.

UZMAN VE HEKİM ÇALIŞTIRMA
Yasa ilk defa 1 Ocak 2013 günü sadece 50 veya daha çok işçi çalıştıran işyerleri için yürürlüğe girdi ve bu işyerleri zaten eski iş sağlığı uygulaması kapsamında olup işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundaydılar. Bu sebeple onlar için yeni bir şey yok.

2013 TEMMUZ'DA 50'DEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR
Yasa 2013 yılı temmuz ayında da 50 işçiden az çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girecek. Bu işyeri işverenleri, işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden fatura mukabili bu işi satın alacak. Ayrıca işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse bakanlığa uzman olarak bildirebilecek.

2014 TEMMUZ'DA HER YERDE UYGULANACAK
2014 yılı Temmuz ayında da kamu işyerlerinin tümünde, özel sektördeki az tehlikeli tüm işyerlerinde devreye girecek. Yani bakkal, manav, berber ve apartmanlarda yürürlüğe girmesine daha bir buçuk yıldan fazla süre var ama risk değerlendirmesi için kapsama çoktan girdiler.

KANUNA TABİ İŞYERLERİ YAPMAK ZORUNDA
Yasaya göre uzman ve işyeri hekimi ile diğer personeli istihdam etme zorunluluğu peyderpey yapılacak ama her işveren, işyerinde iş kazasına yol açacak durumları belli eden ve tedbirleri içeren risk değerlendirmesini şimdi, yani 1.1.2013 gününden itibaren yapmak zorunda.

 

Yaptırmayana 3 bin TL ceza

Yasanın 10'uncu maddesinin 1 'inci fıkrasına göre, risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3 bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için 4 bin 500 Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1500 Türk Lirası ceza verilecek. İlgili yönetmelik gereği risk değerlendirmesinde işveren ve işçilerle birlikte uzman ve hekim de olacak, ama henüz uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğu olmayan (gelmeyen) işverenler risk değerlendirmesini kendileri bu uzman ve hekim olmadan yapacak.