Advertisement

Maliye mevzuatına göre denetim sonrası borç tahakkuk edebilmesi için ilgiliye tebliği gerekir. Vergi dairesindeki panoya borç belgesi asılıp "Tebliğ ettim" deniliyor

Geçen hafta cep telefonuma "Vergi borcunuz var, borcunuzu en kısa sürede ödeyiniz" mesajı geldi. Gönderen yer Gelir İdaresi Başkanlığı ve internetten de www.gib.gov.tr adresindeki borç öğrenme butonu ile detayları öğrenebileceğim yazıyordu. İlgili siteye girdim, yaklaşık 1.500 lira KDV borcum varmış ama bu borçtan ne benim haberim var, ne de mali müşavirimin. Hemen atlayıp Beyoğlu Vergi Dairesi'ne gittim, "Borç bizde görünmüyor, bir de Ümraniye'ye gidin" dediler. Yaklaşık bir günlük çabalamadan sonra Ümraniye, 2007 yılı vergi incelemesi sebebiyle 1.500 lira KDV borcum olduğunu ve bana da 31.12.2012 günü ilanen tebliğ edildiğini ifade etti. "Hangi gazetede ilan edilmiş?" diye sorunca; "Gazetede değil, karşınızda duran panoya astık" dediler. Meğer sadece ben değilmişim, binlerce kişiye bu şekilde sözde borç tebliğ etmişler. Şimdi sırada vergi mahkemesinde açacağım dava var. Binlercesine de aynı yolu öneriyorum, gidin dava edin, yasal tebliğ edilmeyen borcu sildirin.

DAHA ÖNCE DE KESTİKLERİ TÜM VERGİ VE CEZALARI SİLDİRDİM
1996 yılından beridir çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı, çeşitli TV'lerde de program yapar, karşılığında da telif kazancı elde ederim. Basın kuruluşları bana net ödeme yaparlar ve KDV ile gelir vergisi stopajını da Maliye'ye öderler. 2008 yılı eylül ayına kadar devlet memuru idim ve 2008'in ekim ayında danışmanlık bürosu açarak istifa ettim. Daha 1 ay bile geçmemişti ki 2 Maliye denetim elemanı geldi ve defterleri istedi. Daha 1 aylık işyerinin ne defteri olacak? Biz de elimizde ne varsa topladık, denetim elemanlarına verdik. Ardından gazete veya TV'de ne zaman eleştiri yapsam, her 2-3 ayda bir denetim elemanı büroma gelip defter istemeye devam etti. Hemen her gün işyerime gitmeden Maliye'ye gider hale gelmiştim.
İncelemeler sonucunda, işyeri açmadan önceki döneme ait 2005-2006 yıllarına ait gazete-dergi ve TV'lerden elde ettiğim kazançların KDV'sini "Bazı gazete ve TV'ler ödememiş" dediler ve "Onlardan değil sizden bunları istiyoruz deyip" borç çıkardılar. Her iki yılı da vergi mahkemesinde dava ettim ve davaları kazandım. Bu kere 2007 yılı içinde benzer şekilde gazete ve TV'lerden alamadıkları KDV'leri bana borç olarak yazmışlar, dava edip borcu sildirmeyeyim diye de belli olan adresime değil de vergi dairesindeki panoya asıp "Kendisine tebliğ ettik" diyorlar.
Tebligat Kanunu'muzun (7201) 28 ve devamı maddeleri gereğince; tebligatın ilanen yapılabilmesi için adresin meçhul olması gerekir Maliye'nin benim gibi binlerce adresi belli şahsa ilanen tebligat yapması usule ve hukuka uygun olmadığı gibi panoya asmak da ilanen tebligat için yeterli değildir. Panoya asmanın yanında elektronik ortamda ve gazetede de ilan edilmesi şarttır.


Erken emeklilikte % 5 devleti kârlı çıkarır

Cuma günü bu köşeden okudunuz, devlet emeklilikte yaş bekleyenleri her erken emekli olacakları yaş-yıl için yüzde 5 eksik maaşa razı olacaklarsa emekli etmek için mutfak çalışmalarına başladı. Gerçi, Maliye'nin gazabından dolayı biraz geri adım atar gibi oldular ama olsun bu kervan artık yola çıkacak ve erken emekliliğin 29 Mart 2014 seçimlerinden önce TBMM'den çıkacağını tahmin ediyorum. Ancak, yüzde 5 kesinti çok yüksek ve emeklileri değil devleti kârlı çıkarır. Düşünün, emekliliğinize 5 yıl varsa yüzde 25 eksik aylığa razı olup ömür boyu yüzde 25 eksik emekli aylığı alacaksınız. Bunu yıl ile değerlendirelim, diyelim ki daha 40 yıl emekli aylığı alacağınız yerde yüzde 25 eksiği ile 30 yıl emekli aylığı almış gibi olacaksınız. Yani aslında 5 yıl erken değil, emeklilik hayatınıza göre 10 yıl daha geç emekli oluyorsunuz.