Advertisement

Ali Bey, mühendislik, eğitim ve fen fakültesi mezunlarına vergi-SGK müfettişi ve buna benzer alan dışı birçok kadro veriliyorken; İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunlarına hâlâ kendi alanı olan iş güvenliği uzmanlığı verilmiyor. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için ÇEKO'nun derslerinin yeterli olduğu bilinmektedir. Reel sektörde zaten bu işi yıllardır biz yapıyorduk, fakat yeni düzenlemeyle uzmanlık sertifikası için bizler sistem dışında bırakıldık.
6331 sayılı yasanın 4. maddesinde yer alan "İş Güvenliği Uzmanı" tanımında, "İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar ve teknik elemanı" denilerek daha önce bu işleri fiilen yürüten, insan kaynakları uzmanı, çalışma ekonomisi mezunu bir çalışanla konunun bizzat içinde olan işveren veya yönetimde
bulunanların kazanılmış haklarını ortadan kaldıran bu ibare (olaylara yaklaşımı da en az belirtilen teknik elemanlar kadar isabetli olduğu halde), sayılan meslek gruplarıyla birlikte çalışma hayatının
içinde olan iş müfettişleri, müdürlük ve bakanlıkta belli süre görev yapmış olanlarla işyerlerinde fiilen bu görevleri belli süreden beri görev yapanları iş hayatının dışına itmektedir.
Sayın Ali Tezel, kamuoyunda araştırdığım ve soruşturduğum üzere birçok kişi bu konudan şikâyetçi, birçok insan mağdur. Hani hak ve eşitlik nerede? İş sağlığı ve güvenliği dersini bir yıl boyunca görüyoruz, fakat bize bir sertifika vermiyorlar. İş imkânlarımızı kısıtlıyorlar. Ben ve çoğu ÇEKO'cu arkadaşlarım bizden alınan bu hakkın geri verilmesi için kamuoyuna sesimizi duyurmak istiyoruz. Eğer siz de bu konuda bana ve tüm mağdur olan ÇEKO'culara destek olur ve yardım ederseniz en azından iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet verip kazaların azalmasında katkı sağlamamıza yardımcı olursunuz. Fahrettin Eroğlu-BALIKESİR
Ben de Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü 1993 yılı mezunuyum, hangi dersleri aldıklarını iyi bilirim. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerek geçmişte
gerekse şimdi yakından ilgilenen birisiyim. İzmir, Muğla, Balıkesir, Ankara, İstanbul illerinde de yeni 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası konusunda seminer ve bilgilendirme toplantıları yaparım. Bu yazıyı da şu an Ayvalık'ta birazdan başlayacak 6331 semineri öncesinde kaleme alıyorum.

ÇEKO MEZUNLARI VE SOSYAL İŞ MÜFETTİŞLERİ DE UZMAN OLMALI
İş hayatının hukuki ve teknik yönünün tam göbeğinde olan gerek Çalışma Bakanlığı Sosyal İş Müfettişleri, gerekse ÇEKO mezunları zaten yaptıkları iş gereği iş sağlığı ve güvenliği işini bizzat yerine getiriyorlar, ama maalesef 6331 onlara uzmanlık belgesi alma hakkı vermedi. Özellikle sosyal iş müfettişleri bu konuda daha da mağdur, zira hemen hepsinin elinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yetiştirme-eğitme belgesi var ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hocalık yapıyorlar. Ama onların da eğitim verdikleri işi yapma hakkı yok. Bütün mühendisler ve mimarlar ile meslek lisesi teknik öğretmenleri bu işi yapabilecekler, ama asıl işleri bu olan kişilerden bunu esirgeyeceksiniz, bu doğru değil. Ülkede iş sağlığı ve güvenliği dersi ile buna destek dersleri alan bölüm mezunu ÇEKO'lular ile işyerlerinde bunu denetleyen, uzmanlık eğitimi veren iş müfettişleri de uzman olabilmeli.